Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga

U nedjelju, 03. februara 2019. godine u jutarnjim satima, usljed naglog otapanja snijega i kiše došlo je do izlivanja površinske vode, rijeka i potoka na području općine Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica u jutarnjim satima intervenirala je na području Jelah Polja gdje se voda već izlila na putnu komunikaciju za Miljanovce i zatvorila saobraćaj. Vrećama za pijesak, zajedno sa mještanima pravljeni su odbrambeni nasipi i sprečavano prodiranje vode u stambene objekte. Tokom cijelog dana (nedjelja) pa sve do jutarnjih sati (ponedjeljak) jedinica je pojačano pratila stanje u MZ Piljužići, MZ Kalošević, MZ Jelah, MZ Tešanj, MZ Novo Selo, MZ Medakovo, MZ Tešanjka i MZ Šije.

Digitalnim očitavanjima i fizičkim pregledima praćen je nivo vodostaja rijeka Bosne i Usore, zatim Tešanjke, Radušice i drugih manjih rijeka i potoka.

Nivo vode na nabrojanim rijekama i potocima se počeo povlačiti oko 18,00 sati u nedjelju, jedino je nivo rijeke Bosne počeo opadati oko 5,00 sati (ponedjeljak) ujutro.

Vatrogasna jedinica je bila na dežurstvu u Šijama tokom cijelog dana u nedjelju, ali i tokom noći, do 05,00 sati ujutro.

Nije zaprimljena ni jedna prijava o poplavljenim objektima. Također, nije bilo prijava, novih ili pokretanja starih klizišta.

Sve putne komunikacije su bile prohodne, osim dionice puta Tešanj-Tešanjka u mjestu Novo Selo, gdje se na nekoliko lokacija voda izlila i poplavila jednu saobraćajnu traku, što je otežalo promet vozila. Također, dionica puta Jelah-Miljanovci, u Jelah Polju je bila poplavljena, te je odvijanje saobraćaja za putnička vozila bilo potpuno zaustavljeno na nekoliko sati.

Primjetno je da su prošlogodišnji radovi na uređenju riječnih i potočnih korita olakšali protok vode i smanjili ili izbjegli rizik izlivanja vode.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE