Prijava
Petak 15.11.2019
Događaji:
Pretraga

U Općini Tešanj je upriličen sastanak na kojem su predstavljene mogućnosti razvoja projekta Routmap karte za područje općine Tešanj. Elvir Salčinović, direktor BetaTelStudio d.o.o, predstavio je mogućnosti cijelog koncepta. Razvoj projekta Rutmap mape na području općine Tešanj će omogućiti kreiranje mape sa virtualnim prikazom ulica, kao i kategorijama i informacijama o javnim, privrednim, investicionim, kulturnim i turističkim objektima. Projekat bi također plasirao korisne informacije na savremen način, što bi predstavljalo novi način promocije određene lokacije/destinacije. Pored inovativnog i u dobu modernih tehnologija neophodnog načina promocije, projekat olakšava pristup informacijama i pruža jednostavniju orijentaciju u općini Tešanj.
Namjera je da se na ovaj način građanima približi korištenje već obezbijeđenog adresnog registra, a prema sadašnjim očekivanjima takav prikaz bi u kasnijem periodu trebao biti dio navigacionih sistema. Karte bi bile upotpunjene street view prikazom, tj. navođenje bi bilo upotpunjeno slikama sa svih ulica i trgova na području općine Tešanj.
Ovo je jedan od važnih koraka ka razvoju smart city rješenja koja nalaze primjenu u razvijenijim gradovima. Sastanku je osim Načelnika i saradnika prisustvovao i vijećnik Nermin Deljkić, koji je jedan od inicijatora primjene konkretnog rješenja. Usaglašeni su naredni koraci na obezbjeđenju postojećih podataka iz elektronskih baza i očekuje se brza realizacija narednih aktivnosti.