Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je završeno asfaltiranje puta "Ahmetagića put" u MZ Tešanj koji je na listi kapitalnih projekata.
Realizovana je dužina od 420 metara zajedničkim učešćem  Općine Tešanj i građana .
Izvođač radova je Doboj putevi dd Doboj Jug.