Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 13. Statuta preduzeća i člana 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnom preduzeću "RAD" d.d. Tešanj, direktor Javnog preduzeća "RAD" d.d. Tešanj objavljuje oglas za prijem u radni odnos.