Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 51. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (''Službeni glasnik općine Tešanj'' broj: 2/18) i Odluke o izvršenju budžeta za 2019. godinu, Općinski načelnik objavljuje: 

Javni poziv za sufinansiranje obnove fasada

Obrazac Zahtjeva za sufinansiranje obnove fasada