Prijava
Četvrtak 2.4.2020
Događaji:
Pretraga

Završena je sanacija i asfaltiranje na dionici puta Kadići-Mekiš u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Geo-put d.o.o. Maglaj, a nadzor radova vrši Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva za finansiranje projekta obezbjeđena iz budžeta Općine i od građana.