Prijava
Utorak 22.10.2019
Događaji:
Pretraga

Počeli su završni radovi na izgradnji sportske sale u MZ Kalošević.

Izvođač radova je firma Nedjing d.o.o. Tešanj.

Radove finansiraju Općina Tešanj i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Općinski načelnik Suad Huskić povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja primio je Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Spahiju Kozlića, savjetnika Mirnesa Burkića i pomoćnicu ministra Bernadetu Galijašević, te predsjednika Sindikata Selvedina Šatorovića. Tokom sastanka, razgovarano je o obrazovanju, ali i projektima koje Općina Tešanj provodi kada je u pitanju ova oblast.

Nakon sastanka u Općini, Općinski načelnik i Ministar sa saradnicima su prisustvovali svečanoj kantonalnoj manifestaciji svih škola u velikoj sali CKO u Tešnju. Svečanoj manifestaciji su prisustvovali i učitelji, nastavnici, profesori iz gradova ZDK, Tešnja, ali i gosti iz drugih kantona. Organizator je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u saradnji sa Sindikatom prosvjetnih radnika.

Tokom manifestacije na displeju su prikazana imena nastavnika i učenika dobitnika nagrada za postignute rezultate na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.

Delegacija Grada Bihaća koju su činili Nijaz Lipovača (Pomoćnik Gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj), Jasmin Stambolija (Pomoćnik Gradonačelnika za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša), Smail Nuhić (Predsjednik Privrednog savjeta i vlasnik firme EURIONG Bihać )i Sakib Alijagić (Šef Centra za rad sa investitorima) posjetili su Općinu Tešanj. Goste je primio Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima. Tokom sastanka, razgovarano je o ekonomskom razvoju i napretku općine Tešanj, poslovnim zonama, privlačenju investitora, reinvestiranju. Pored razmijene iskustava o stvaranju boljeg poslovnog okruženja i ostvarenju bržeg ekonomskog razvoja, dogovorena je intenzivnija saradnja u narednom periodu, a jedan od modaliteta je i organizovano učešće na narednom tešanjskom Sajmu privrede.

U toku je III faza radova na izgradnji prilaza prema Starom gradu Tešanj. Trenutno se rade pripremni i zemljani radovi za izradu temelja za nove kamene zidove, kao i sanaciju postojećih zidova. Ovim projektom oomogućit će se nesmetano kretanje do ulaza na Gradinu. Sanacija dijela krovne ploče i obodnih zidova od kamena na kazamatima, pored bunara na Starom gradu Tešanj, su završeni.

Završeni su radovi na sanaciji lijeve obale rijeke Usore u Jelahu u dužini od 180 metara nizvodno od mosta Lejle Mulalić.
Radove je finansirala Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u iznosu od 148.000,00 KM. Izvođač radova je firma Roading d.o.o. Gračanica, nadzor je PGP Hidroinženjering d.o.o. Tuzla.

 

Nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan je ugovor za asfaltiranje dionice puta Miljanovci – Palučak. Radi se o završnoj fazi puta ukupne dužine 2000m. Projekat se finansira sredstvima Općine Tešanj i mještana, a izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Također, potpisan je i ugovor za izgradnju trotoara u Jelahu, dionica Šoping centar - FAD. Izvođač radova je firma Geo put d.o.o. Maglaj.

Danas je u Općini Tešanj potpisan ugovor za posljednju fazu radova na izgradnji vodovoda Raduša. Vrijednost današnjeg ugovora je 744.577,46 KM, od čega je 260.000 KM obezbijeđeno kroz projekat MEG (sredstva Vlade Švicarske), a ostatak su obezbijedili Vlada ZDK (280.000 KM) i Općina Tešanj i građani (204.577,46 KM).

Ugovor su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić, Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Mirnes Bašić, predstavnik UNDP-a Alen Robović i izvođač radova, direktor firme AB trans d.o.o. Tešanj Almir Brka.

Sretan sam da smo danas potpisali ugovor za završne radove na distributivnoj mreži vodovoda Raduša. Riječ je o 15-20 kilometara ostatka mreže, tri pumpne stanice u Kotlanicama, Dolcu i Gornjoj Raduši. Nakon ovoga očekujemo rad na kućnim priključcima. Ukupna vrijednost vodovoda Raduša je 2,1 milion maraka, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Vodovod u MZ Raduša će postati dio vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Rad Tešanj, dok će se snabdijevanje vodom vršiti sa izvorišta u Jelah Polju.

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1176/19, raspisan je Oglas za prijem u radni odnos, koji možete pogledati ovdje

JP Rad Tešanj je raspisalo oglas za prijem u radni odnos, koji možete pogledati ovdje

Shodno strateškom opredijeljenju Općine Tešanj u svrhu podrške akcijama volontiranja, pokrenut je projekat Mreža volontera. Formiran je Inicijativni odbor, te pokrenute određene aktivnosti.

Cilj je evidentiranje lica zainteresovanih za volontiranje u zajednici, njihovo umrežavanje, podrška i stvaranje baze podataka volontera sa kompetencijama, referencama i namjerama volontiranja, te mogućnostima organizovanja na zajedničkom djelovanju.

Ovim putem pozivamo zainteresovane da se prijave.

Detaljnije možete pogledati ovdje

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 32. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu

2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu,

3.Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine,

4.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama,

5.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,

6.Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije,

7.Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

9.Informacija o postupku eksproprijacije,

10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj.

Prije usvajanja dnevnog reda, Općinski načelnik je povukao 9. tačku Informacija o postupku eksproprijacije, a na dnevni red je uvrštena tačka, koja je povučena na prethodnoj sjednici Vijeća - Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi, firmi Madi d.o.o. Tešanj.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave, usvojene. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je u subotu, 05.10.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 06.10.2019. godine u 14,00 sati.