Prijava
Utorak 20.8.2019
Događaji:
Pretraga

Omladinska banka Tešanj poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima do 3.9.2019. godine do 14:00 sati. Poziv možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić upriličio je druženje i prijem za najuspješnije sportiste i predstavnike sportskih klubova sa prostora općine Tešanj.

Na prijem je pozvano 17 sportista sa trenerima ili predstavnicima klubova (Haris Kurdić, Nogometni klub TOŠK Tešanj, Zaim Hadžan, FK Borac Jelah, Mirsad Hasić, KBS Borac Jelah, Zejfa Ahmetović, CBS Tešanj, Nadina Mehmedović, Taekwondo akademija Tešanj, Karate klub Unija Tešanj, Ajdin Salkičević, Karate klub Tešanj, Belma Srkalović, Ženski odbojkaški klub Tešanj, Nadina Omerbašić, Streljački klub Tešanj, Pionirska selekcija KK Gradina Tešanj, Stonoteniski klub Nec Tešanj, Ženski košarkaški klub Tešanj, Plesni klub Win Tešanj, Uner Hasanić, Streljački klub Paljuge Šije, Mirsad Srkalović, Biciklistički klub Tešanj, Savez za sport i rekreaciju invalida i UGSR Jelah-Tešanj) . Ova aktivnost se realizuje nekoliko godina u saradnji sa Sportskim savezom, a ima za cilj upoznavanje sa trenutnim rezultatima naših sportista, te pokazuje spremnost Općine Tešanj na podršku sportu.

U ugodnom razgovoru sa Općinskim načelnikom, mladi su pričali o svojim iskustima, medaljama, putovanjima, ali i planovima i perspektivama. Domaćin je zahvalio gostima na njihovom zalaganju, te im uručio prigodne nagrade.

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 18. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 31.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj,
 4. Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 30. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.08.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.08.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća

____________________

Amir Piro

Općinski načelnik Suad Huskić primio je Načelnika općine Doboj Jug Mirnesa Tukića, kako bi razgovarali o aktuelnim projektima na području ove dvije općine. Ovom prilikom, razgovarano je o završetku administrativnih postupaka kada je u pitanju razdvajanje vodovoda Kraševo - Mravići.

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje stambenog objekta u MZ Trepče možete pogledati ovdje

Kopiju plana možete pogledati ovdje

Općinski načelnik Suad Huskić primio je novog komadanta EUFOR-a, LOT tima smještenog u Doboju.

Cilj posjete je bio upoznavanje, ali i razgovor o trenutnim aktivnostima koje provodi ovaj tim, kao i o životu na prostoru općine Tešanj.

Na sastanku je iznesena želja za nastavkom uspješne saradnje.

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat rekonstrukcije i izgradnje puta u MZ Trepče možete pogledati ovdje

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija administracije na temu: Proces obrade zahtjeva. Predavač je bila Nerminka Handžić, Predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš Općine Tešanj. Nakon prezentacije, razgovarano je o konkretnim primjerima iz prakse.

Danas su potpisani ugovori za gradnju Ambulante u MZ Miljanovci-Lončari i rekonstrukciju i sanaciju objekta Ambulante u MZ Novi Miljanovci, kao i sanaciju objekta Doma kulture u MZ Kalošević. Vrijednost svih radova iznosi oko 160 hiljada KM.

Trenutno je ugovorena prva faza radova, a pripremamo i novi tender kada ćemo ugovoriti preostale radove da bi se taj prostor mogao koristiti. U ove dvije ambulante do kraja godine investirat ćemo oko 160 hiljada KM (po 80 hiljada KM), s tim da će u N. Miljanovcima, pošto već imamo objekat radovi biti završeni, dok će u Miljanovcima-Lončarima tek biti izgrađen objekat. Kroz ovaj projekat, sa 2020. godinom ćemo upotpuniti mrežu ambulanti na prostoru općine Tešanj, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Firma NEDJING d.o.o. Tešanj će izvršiti izgradnju objekta Ambulante u mjesnoj zajednici Miljanovci - Lončari. Vrijednost radova je 69.240,00 KM. Radovi će obuhvatiti izgradnju objekta sa pokrivanjem, odnosno grube građevinske radove. Rekonstrukciju i sanaciju ambulante u Mjesnoj zajednici Novi Miljanovci uradit će firma ARCON-in d.o.o. Zenica, dok je finansijska vrijednost predviđenih radova 33.689,95 KM. Sanaciju objekata u Mjesnoj zajednici Kalošević (Dom i zgrada MZ) izvest će firma BARA d.o.o. Tešanj, a finansijska vrijednost radova iznosi 11.950,00 KM.

Preliminarnu rang lista novih taksi vozila možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Izvedbeni projekat izmještanja vrelovoda u Tešnju možete pogledati ovdje

Identifikaciju i spisak parcela možete pogledati ovdje