Prijava
Nedjelja 29.3.2020
Događaji:
Pretraga

U kabinetu Općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima preduzeća RAD d.d. Tešanj i predstavnicima mjesne zajednice Kalošević. Razgovaralo se o aktuelnoj problematici sa kojom se susreću organi ove MZ a težište je bilo na rješavanju pitanja vodosnabdijevanja, asfaltiranju puteva, zaštiti od poplava i završetku radova na školskoj dvorani. Dogovoren je niz aktivnosti koje treba poduzeti u narednom periodu a kako bi se popravilo stanje u oblastima o kojima je razgovarano.

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je radni sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima mjesnih zajednica kako bi razgovarali o stepenu realizacije Plana kapitalnih ulaganja za 2019. godinu te usvojenom Planu kapitalnih ulaganja za 2020. godinu. Razgovaralo se o kandidovanim projektima sa aspekta spremnosti projektne dokumentacije, pribavljenih dozvola za gradnju, građevinskih odbora, očekivanju predsjednika savjeta kada je u pitanju učešće građana u sufinansiranju projekata. Ovom prilikom, predstavnicima mjesnih zajednica su predstavljeni i menadžeri projekata, tačnije nosioci aktivnosti u ime Općine za svaki projekat.

 

U velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju uručena su rješenja Ministarstva za boračka pitanja ZDK o stipendiranju studenata u školskoj 2019/2020. godini. Stipendiju Ministarstva za boračka pitanja dobilo je 183 studenata sa područja općine Tešanj, ukupne vrijednosti 198.800 KM.

Prigodnim govorom, studentima su se obratili Općinski načelnik Suad Huskić, Ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković i Premijer ZDK Mirza Ganić.

Ove godine, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK izdvojilo je 2,5 miliona maraka za 2 251 stipendija.

Danas je u Općoj bolnici održan sastanak na kojem su bili prisutni Općinski načelnik Suad Huskić, direktori Opće bolnice dr. Hasan Škiljo i Doma zdravlja dr. Amir Dujsić i Epidemiolog dr. Ljiljana Sejdinović, na temu korona virus.

Bolnica i Dom zdravlja su poduzeli potrebne mjere sa formiranjem operativnih timova, obezbjeđenjem potrebne opreme i prostora (u slučaju da zatreba). Postoji stalna veza sa Kantonalnim štabom, čiji je član doktorica Sejdinović.

Zajednički zaključak današnjeg sastanka je da nema razloga za paniku, nego je potrebno pratiti preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene ustanove.

JZU Opća bolnica: Poništenje dijela javnog oglasa za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Obavještavamo redovne studente sa područja općine Tešanj da se rok za podnošenje prijava na konkurs za finansijsku podršku školovanju putem Općine Tešanj produžava do 12.03.2020. godine,.

Razlog produžavanja je usklađivanje sa terminom Ministarstva obrazovanja ZDK koji je također produžen do 12.03.2020. godine.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, obavještava zainteresovane kandidate da je rok za prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu produžen do 12.03.2020. godine.

U Općini Tešanj je održana prezentacija rezultata analize Zadovoljstva korisnika usluga u 2019. godini.

Djelovanje Općine Tešanj usmjereno je unapređenju usluga prema građanima, a jedan od načina prikupljanja povratnih informacija je i analiza zadovoljstva. Na osnovu analize određene su i mjere za unapređenje u 2020. godini.

Cjelokupnu analizu možete pogledati ovdje

Prezentovana je i analiza zadovoljstva zaposlenika Općine Tešanj, a uz aktivan razgovor zaposlenici su dodatno iznijeli prijedloge za unapređenja.

 

U sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju održan je okrugli stol o pravcima razvoja poljoprivrede na općini Tešanj. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici kantonalng ministarstva za poljoprivredu, predstavnik Syngente, predstavnici firme Fruti Visoko, poljoprivredni proizvođači, predstavnici poljoprivrednih zadruga i udruženja sa područja općine Tešanj.

Prisutnima je dobrodošlicu u svom obraćanju poželio Općinski načelnik Suad Huskić, te istakao opredjeljenost  Općine za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Shodno Programu rada održane su tri prezentacije:

  1. Poljoprivredna proizvodnja na području Tešnja (Tamara Turkić dipl.ing),
  2. Proizvodnja za otkup i siguran plasman (Emir Sejdić mr. zaštite bilja) i
  3. Predstavljanje poticaja i savjetodavne podrške (Hajrudin Bečić dipl.ing).

Tokom diskusije, u kojoj su prisutni aktivno učestvovali, istaknute su određene teškoće s kojima se proizvođači susreću i prijedlozi kao što su uvođenje plavog dizela, podmlađivanja stočnog fonda, pojednostavljenje procedure kod premije za mlijeko, podrška udruženjima za edukativne projekte članstva. Svi iznijeti prijedlozi i sugestije učesnika okruglog stola trebali bi pomoći pri izradi programa novčanih poticaja svih nivoa.

U utorak (18.02.2020. godine) u 13 sati u sali općinskog Vijeća održana je prezentacija projekta  "Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini"

Prezentaciju je izvršila g-đa Marela Zdenac iz REZ agencije Zenica. Prezentaciji su prisusvovali Maja Kišić i Mirko Čičak- REZ agencija

Pored navedenih, prezentaciji su prisustvovali direktori srednjih i osnovnih škola, vlasnici/ce i direktori predškolskih ustanova, učenici srednjih škola, predstavnici MZ-ica i uposlenici općne Tešanj.

Cilj projekta je :

  • Uspostavljanje sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u pilot općinama
  • Promocija primjene dobrih praksi iz zemalja u okruženju
  • Analiza predloženih edukativnih mjera i promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja svijesti
  • Savjetodavna uloga u provođenju aktivnosti na terenu
  • Promoviranje uspostavljanja sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u općinama iz ZDK i SBK/KSB koje nisu uključene u projekt
  • Podrška primjeni postojećih zakonskih propisa koji se odnose na generatore otpada

Partneri u projektu su: REZ agencija , GIZ i ALBA Zenica d.o.o., Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB.