Prijava
Utorak 7.4.2020
Događaji:
Pretraga

Obavještavamo redovne studente sa područja općine Tešanj da se rok za podnošenje prijava na konkurs za finansijsku podršku školovanju putem Općine Tešanj produžava do 12.03.2020. godine,.

Razlog produžavanja je usklađivanje sa terminom Ministarstva obrazovanja ZDK koji je također produžen do 12.03.2020. godine.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, obavještava zainteresovane kandidate da je rok za prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu produžen do 12.03.2020. godine.

U Općini Tešanj je održana prezentacija rezultata analize Zadovoljstva korisnika usluga u 2019. godini.

Djelovanje Općine Tešanj usmjereno je unapređenju usluga prema građanima, a jedan od načina prikupljanja povratnih informacija je i analiza zadovoljstva. Na osnovu analize određene su i mjere za unapređenje u 2020. godini.

Cjelokupnu analizu možete pogledati ovdje

Prezentovana je i analiza zadovoljstva zaposlenika Općine Tešanj, a uz aktivan razgovor zaposlenici su dodatno iznijeli prijedloge za unapređenja.

 

U sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju održan je okrugli stol o pravcima razvoja poljoprivrede na općini Tešanj. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici kantonalng ministarstva za poljoprivredu, predstavnik Syngente, predstavnici firme Fruti Visoko, poljoprivredni proizvođači, predstavnici poljoprivrednih zadruga i udruženja sa područja općine Tešanj.

Prisutnima je dobrodošlicu u svom obraćanju poželio Općinski načelnik Suad Huskić, te istakao opredjeljenost  Općine za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Shodno Programu rada održane su tri prezentacije:

  1. Poljoprivredna proizvodnja na području Tešnja (Tamara Turkić dipl.ing),
  2. Proizvodnja za otkup i siguran plasman (Emir Sejdić mr. zaštite bilja) i
  3. Predstavljanje poticaja i savjetodavne podrške (Hajrudin Bečić dipl.ing).

Tokom diskusije, u kojoj su prisutni aktivno učestvovali, istaknute su određene teškoće s kojima se proizvođači susreću i prijedlozi kao što su uvođenje plavog dizela, podmlađivanja stočnog fonda, pojednostavljenje procedure kod premije za mlijeko, podrška udruženjima za edukativne projekte članstva. Svi iznijeti prijedlozi i sugestije učesnika okruglog stola trebali bi pomoći pri izradi programa novčanih poticaja svih nivoa.

U utorak (18.02.2020. godine) u 13 sati u sali općinskog Vijeća održana je prezentacija projekta  "Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini"

Prezentaciju je izvršila g-đa Marela Zdenac iz REZ agencije Zenica. Prezentaciji su prisusvovali Maja Kišić i Mirko Čičak- REZ agencija

Pored navedenih, prezentaciji su prisustvovali direktori srednjih i osnovnih škola, vlasnici/ce i direktori predškolskih ustanova, učenici srednjih škola, predstavnici MZ-ica i uposlenici općne Tešanj.

Cilj projekta je :

  • Uspostavljanje sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u pilot općinama
  • Promocija primjene dobrih praksi iz zemalja u okruženju
  • Analiza predloženih edukativnih mjera i promotivnih aktivnosti s ciljem jačanja svijesti
  • Savjetodavna uloga u provođenju aktivnosti na terenu
  • Promoviranje uspostavljanja sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada u općinama iz ZDK i SBK/KSB koje nisu uključene u projekt
  • Podrška primjeni postojećih zakonskih propisa koji se odnose na generatore otpada

Partneri u projektu su: REZ agencija , GIZ i ALBA Zenica d.o.o., Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB.

 

Shodno Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj 01-02-1975/20 od 07.02.2020.godine, sačinjen je plan Javne rasprave o Nacrtu zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK.

Za područje Općine Tešanj Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona  je predviđena u utorak 03.03.2020.godine u 13.00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Svi zainteresovani pomenuti Nacrt mogu naći na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i na web stranici Općine Tešanj (www.opcina-tesanj.ba). Pozivamo sve predškolske ustanove i osnovne škole na području općine Tešanj, kao i  sva ostala zainteresovana lica, političke partije i pojedince, da se aktivno uključe i svojim primjedbama i sugestijama doprinesu  izradi  što kvalitetnijeg  Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dio transkripta u kojem je sadržana rasprava

Plan javne rasprave Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zaključak skupštine ZDK o prihvatanju Nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Poziv na Javnu raspravu

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su Sporazum o sufinansiranju rada ovog Centra. U okviru ove javne ustanove radi i Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Tešnju. Za sufinansiranje rada Dnevnog centra, u općinskom Budžetu planirano je 40.000 KM. Ovom prilikom, Općinski načelnik i Direktor Centra, posjetili su Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, 05.02.2020. godine, objavljena je Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu. Na osnovu navedene liste su urađena rješenja o dodjeli stipendija, a o dodjeli rješenja će studenti biti obavješteni naknadno.
Konačnu listu stipendista možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje stambenog objekta u Tešnju možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje produžetka kolektora BI možete pogledati ovdje

Općinsko vijeće Tešanj, na 35. sjednici razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanjem otpadom općine Tešanj 2020-2024., usvojilo je zaključak kojim se prihvata Nacrt i upućuje u javnu raspravu do 10. marta 2020. godine.

Usmena rasprava će se održati 28. februara 2020. godine u 13,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Kompletan poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje