Prijava
Subota 18.1.2020
Događaji:
Pretraga

Služba civilne zaštite Općine Tešanj, prema planu preventivnog čišćenja korita rijeka i potoka na području općine Tešanj u prethodnom periodu je uradila sljedeće:
- Čišćenje korita vodotoka u MZ Rosulje u Ristićima dužine cca 400 m,
- Čišćenje i uređenje korita Radušice kod preduzeća Hidroring,
- Izrada obaloutvrde u koritu rijeke u MZ Dobropolje-Mekiš, kod kuće Kičina,
- Čišćenje korita vodotoka od nanosa šljunka u MZ Dobropolje-Mekiš,
- Sanacija i izrada obaloutvrde i čišćenje Planjske rijeke u MZ Jelah (kod džamije u Mračaju),
- Čišćenje i izvoz nanosa iz pjeskolova kod preduzeća JKP RAD Tešanj.

JP RAD: Oglas za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Završena je sanacija i asfaltiranje na dionici puta Kadići-Mekiš u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Geo-put d.o.o. Maglaj, a nadzor radova vrši Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva za finansiranje projekta obezbjeđena iz budžeta Općine i od građana.

U sali Općinskog vijeća Tešanj, danas je održana Interaktivna radionica Prevencija kockarske ovisnosti. Edukator je bio Mirnes Telalović.

Na radionici su učestvovali predstavnici vjerskih zajednica, obrazovno-odgojnih institucija (osnovne i srednje škole), policija, zdravstvene ustanove, Centar za socijalni rad i Biblioteka.

Tokom radionice se razgovaralo o kockarskoj ovisnosti, problemima sa kojima se susreću porodice i društvo, ali i o tome šta se može uraditi na sprečavanju kockarske ovisnosti.

 

Općinsko vijeće Tešanj na sjednici održanoj 30. oktobra 2019. godine usvojilo je nacrt Budžeta za 2020. godinu i uputilo ga u javnu raspravu do 01.12.2019. godine, s ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2020. godinu. Nacrt budžeta i Budžet za građane će biti istaknuti na internet stranici www.opcina-tesanj.ba i infopultu u zgradi Općine, te uredima Jelah i Tešanjka. Usmeni dio javne rasprave po mjestima, grupama budžetskih korisnika i građana planiran je u sljedećim terminima:

  1. 15.11.2019. godine u 14 sati u Sali OV-a Tešanj (poseban termin za budžetske korisnike trezora - općinske službe, OIK, Općinsko pravobranilaštvo, Općinsko vijeće i Sindikat),
  2. 18.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali OV-a Tešanj (poseban termin za mjesne zajednice),
  3. 19.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali Ureda Općine u Tešanjci (opšti termin za sve učesnike),
  4. 20.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali OV-a Tešanj (opšti termin za sve učesnike koji mogu prisustvovati raspravi tokom uobičajenog radnog vremena 7–15 sati),
  5. 21.11.2019. godine u 15,30 sati u Sali OV-a Tešanj (opšti termin za sve učesnike koji ne mogu prisustvovati raspravi tokom uobičajenog radnog vremena 7–15 sati) i
  6. 26.11.2019. godine u 11,00 sati u Sali Ureda Općine u Jelahu (opšti termin za sve učesnike).

Prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati do 01.12.2019. godine, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nacrt Budžeta možete pogledati ovdje

Završena je rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta Donja mahala u MZ Kraševo.

Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata, a sredstva su obezbijedili Općina Tešanj i MZ Kraševo.

Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju, kako bi razgovarali o aktivnostima na realizaciji novelacije karte upotrebne vrijednosti zemljišta za prostorni plan općine Tešanj, te o metodologiji njene izrade.

U julu 2019. godine potpisan je Protokol o izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040 godina između Općine Tešanj, Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje. Nakon toga, održano je nekoliko sastanaka na kojima se razgovaralo o dokumentaciji koja je potrebna za realizaciju prve faze u izradi Prostornog plana (izrada prostorne osnove).

Sagledavajući aktuelni prostorni plan općine, te studije i dokumentaciju koju su uradili viši nivoi vlasti (Federacija, Kanton) proizašla je potreba za novelacijom karte upotrebne vrijednosti zemljišta za teritoriju općine Tešanj.

U toku je realizacija projekata izgradnje putne infrastrukture za 2019.godinu. Asfaltirana je dionica puta Raskrsnica Bunar-Most Kašibovići, dok su na putnom pravcu Trepče-Šljivice izvedeni zemljani radovi sa izradom drenaže i ugradnjom ivičnjaka.
Radovi se finansiraju iz sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izjeglice ZDK i Općine Tešanj.
Izvođač radova su firme Dobojputevi doo Doboj Jug i Hajdić doo Maglaj.

 

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je izdao narandžasto upozorenje za dijelove Bosne i Hercegovine. U skladu sa istim prognoziraju se udari juga od 60 do 80 km/h u sjeverozapadnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima BiH i dijelovima centralne Bosne, dok se u ostalim područjima prognoziraju udari juga od 40 do 60 km/h. U skladu sa navedenim upozoravaju se građani da preduzmu potrebne radnje od udara vjetra, kako bi smanjili moguće štete na objektima i poljoprivredi.

U skladu sa planskim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava,  očišćeno je i uređeno korito potoka Golubovac pored lokalnog puta u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

Zadatak ovih aktivnosti je da se na plavnim područjima, izvrši čišćenje postojećeg vodotoka od nanosa, zemlje, granja, šiblja i dr., a sve sa ciljem poboljšanja protoka i odvodnje bujičnih i površinskih voda.

Na ovaj način želi se adekvatno zaštiti stambeni, poslovni, infrastrukturni i drugi objekti, kao i životi ljudi.