Prijava
Utorak 26.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.---------------------------------------------------

Saziv sa dnevnim redom možete pročitati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=296
Nema slikeOpćina Tešanj uputila je ponovljeni poziv (konkurs) za aplikacije projekata mladih.
Rok za podnošenje prijava - aplikacija je do 6. jula 2007. godine.Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Tešanj u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava sa pozicije Grant za mlade, a na osnovu saglasnosti Općinskog načelnika, objavljuje PONOVLJENI POZIV (KONKURS) za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava iz Budžeta općine – Grant za projekte mladih.
Rok za dostavljanje

Nema slikeOpćina Tešanj raspisala je ponovljeni poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava iz Budžeta općine – Grant za projekte borbe protiv bolesti ovisnosti i slično.
Rok za dostavljanje projekata je 6. juli 2007. godine.Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Tešanj u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava sa pozicije Projekti borbe protiv bolesti ovisnosti i slično, a na osnovu saglasnosti Općinskog načelnika, objavljuje PONOVLJENI POZIV (KONKURS)

Čestitke i priznanja Općinskog načelnika najboljimaOve godine 69 učenika za dobre rezultate dobilo poklone od Općine Tešanj.Za učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, te direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja, upriličen je tradicionalni prijem kod Općinskog načelnika.
Ove godine ukupno je 69 učenika ( 12 učenika generacije, 32 učenika sa posebnom diplomom, te 25 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju)

Nema slikeAkcija traje skoro mjesec dana, i bit će provedena u svim mjesnim zajednicama općine Tešanj.Pored aktivnosti Policijske uprave i Civilne zaštite općine Tešanj na svakodnevnom prijemu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava od građana, organizovana je akcija pod nazivom Interna žetva 2007. Cilj akcije je: smanjiti količine oružja i ubojnih sredstava, a time i opasnosti po živote ljudi koje ona uzrokuju.
Organizatori akcije Interna žetva 2007 i ove godine su

Nema slikeKriterijima su utvrđeni uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava za potrebe pripadnika boračkih populacija i članova nihovih porodica.U samo tri dana, otkako je počeo prijem zahtjeva na osnovu Kriterija za utrošak sredstava iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu namjenjene boračkoj populaciji, Služba boračko–invalidske zaštite Tešanj primila je 74 zahtjeva.
Kriteriji se odnose na odobravanje sredstava za liječenje, pravo na ortopedska i druga pomagala,

Nema slikeVlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 27. aprila 2007. godine donijela je Odluku o Kriterijima za utrošak budžetskih sredstava. Radi se o ostvarivanju novčanih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju u 2007. godini.Poticaji za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prerađivače poljoprivrednih proizvođača ostvaruju se za:
1. Proizvodnja krompira za čips
2. Uzgoj priplodnih junica
3. Uzgoj priplodnih krmača
4. Prerađivače mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog

Sa  sastanka općina Ze-do kantonaTema sastanka je bila Izrada Statuta na osnovu novog Zakona o lokalnoj samoupravi.Izrada Statuta na osnovu novog Zakona o lokalnoj samoupravi, naziv je teme sastanka na kojemu su učestvovale općine Zeničko – dobojskog kantona. Sastanak je organizovao OSCE, a domaćin je bila općina Tešanj. 19. učesnika razmjenjivalo je iskustva iz svojih općina i pokušalo naći rješenja za probleme sa kojima se sve općine susreću.
Najviše pažnje je posvećeno mjesnim zajednicama. Na koji način

EKOVIZIJA - logoU Tešnju obilježen 5. juni – Svjetski dan zaštite životne sredine.Milenijumska ocjena ekosistema naziv je javne tribine koja je u povodu Svjetskog dana zaštite čovjekove okoline, 05. juna održana u Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj. Učesnici su bili prof.dr. Vladimir Beus, predsjednik Upravnog odbora Fondeko, Hajdar Arifagić, glavni urednik revije Fondeko svijet, prof. dr. Midhat Usčuplić i akademik prof.dr. Ljubomir Berberović
U sklopu kampanje Progledajmo, Općina Tešanj

Nema slikeU petak 01. juna potpisani su ugovori za finansiranje projekata mladih i projekata prevencije ovisnosti. Mogućnost da učestvuju na javnom pozivu imale su nevladine organizacije i neformalne grupe mladih osoba uz administrativnu podršku nekog od udruženja. Maksimalna visina učešća Općine je bila 2 hiljade maraka za projekte mladih i 5 hiljada maraka za projekte prevencije ovisnosti. Rezultate objavljujemo u cjelini - možete ih učitati sa:

Nema slikeSjednica održana u srijedu, 30. maja 2007. godine, s početkom u 15,00 sati u Sali Općinskog vijeća.Kompletan Izvod iz Zapisnika sa 29. sjednice možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=294