Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga
Postavljene table sa novim nazivima ulica i trgova u TešnjuU 2005. godini Općinsko vijeće Tešanj usvojilo je Odluku o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, te se početkom januara 2006. godine pristupilo njenoj realizaciji.Nakon provedenog tendera najbolja i najpovoljnija ponuda bila je Ecoinvesta Tuzla od kojeg su naručene nove table sa nazivima ulica i trgova koje su ovih dana i postavljene.
Sredstva za izradu i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije i tabli za obilježavanje ulica na području općine

Nema slikeSjednica održana u utorak, 31. januara 2006. godine, s početkom u 13,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Kompletan Izvod iz Zapisnika sa 15. sjednice možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=210
Nema slikeMinistarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je otvorilo konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova za akademsku 2005/06. godinu.Stipendiju može dobiti student sa područja ZE-DO kantona koji studira na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini pod uvjetom: da nije smješten u studentski dom na području F BiH, da ne prima od druge institucije ili kreditora kredit ili stipendiju i da ne ponavlja godinu studija.
Stipendija

Nema slike15. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, dvanaest tačaka dnevnog reda održat će se u utorak, 31. januara 2006. godine, s početkom u 13,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.--------------------------------------------------------

Saziv sa dnevnim redom možete pročitati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=207
Nema slikeProgram rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu usvojen na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. decembra 2005. godine.--------------------------------------
Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu možete učitati sa:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=55
Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj na svojoj 14. sjednici održanoj 29. decembra 2005. godine usvojilo je Odluku o općinskim administrativnim taksama.
Odluku u cijelosti možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=54
Nema slikeIz Službe za opću upravu i društvene djelatnosti prenosimo važnu obavijest za buduće braćne partnere.Primjenom novog Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 35/05) nastala je obaveza da matičar sa budućim bračnim partnerima određuje rok za sklapanje braka.

Shodno tome, obavještavamo građane općine Tešanj koji namjeravaju stupiti u bračnu zajednicu da su dužni 30 dana ranije najaviti sklapanje braka i time ispoštovati rok

Nema slikeOpćinski načelnik Adem Huskić i predsjedavajući Općinskog vijeća Rasim Omerbašić uputili su čestitku građanima pravoslavne vjeroispovijesti u povodu Božića.Svim građanima Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti, a posebno građanima općine Tešanj i susjednih općina, najiskrenije čestitamo Božić - jedan od najvećih pravoslavnih blagdana. Neka im i ovi dani božićnih radosti donesu puno lične i porodične sreće i blagostanja.


OPĆINSKI NAČELNIK

Nema slikeSjednica održana u četvrtak, 29. decembra 2005. godine, s početkom u 13,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Kompletan Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=204
Nema slikeOpćina Tešanj i ove godine će finansirati djelimično ili u cijelosti izabrane projekte udruženja građana koji imaju praktičnu društvenu opravdanost. Općinski načelnik upućuje s tim u vezi Javni poziv udruženjima koji u cijelosti prenosimo.-----------------------------------------------------

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za opću upravu i društvene

Amir Brka prima općinsko priznanje - PlaketuU skladu sa Odlukom o općinskim priznanjima općine Tešanj, Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja Općinskog vijeća Tešanj provela je propisanu proceduru i predložila Općinskom vijeću Tešanj prijedlog kandidata za dodjelu općinskih priznanja.Općinsko vijeće je na svojoj 13. sjednici održanoj 28. novembra 2005. godine donijelo Odluku da se najviše općinsko priznanje Ključ grada dodijeli Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca za doprinos u odbrani i kao priznanje