Prijava
Nedjelja 20.10.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće POPLAVA, august 2019. godina možete pogledati ovdje

U toku dana su se i dalje vodile intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Oraš Planjama rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotić rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i 2 kamion Trans-kop doo,

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Križ), 1 mašina KM-Gradnja doo. Vršeno čišćenje potok, angažovana mašina KM -Gradnja doo. Rađen pristup kućama u Piljužićima, angažovana mašina HIFA Oil doo.

U MZ Džemili Planje rađeno na sanaciji više puteva, angažovani Dobojputevi dd.

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

 

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja .

Angažovani kamioni (jedan šticar) Eko servisa doo i kamion KM-Gradnja doo na odvozu otpada.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja.

Od strane PVJ Tešanj vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

-1 ekipa ispumpala vodu iz 14 bunara,

-1 ekipa izvršila pranje 3 stambena objekta i 1 javnu površinu,

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intenzitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 77 objekata sa dva tima.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 409 prijava po svim vrstama šteta.

U toku dana se i dalje vode intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenih šteta.

 

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Oraš Planjama rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotić rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i 2 kamion Trans-kop doo,

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Križ), 1 mašina KM-Gradnja doo. Vršeno čišćenje potok, angažovana mašina KM -Gradnja doo. Rađen pristup kućama u Piljužićima, angažovana mašina HIFA Oil doo.

U MZ Džemili Planje rađeno na sanaciji više puteva, angažovani Dobojputevi dd.

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

 

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

 

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja .

Angažovani kamioni (jedan šticar) Eko servisa doo i kamion KM-Gradnja doo na odvozu otpada iz Piljužića.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja.

Od strane PVJ Tešanj i vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

  • 1 ekipa ispumpala vodu iz 14 bunara,
  • 1 ekipa izvršila pranje 3 stambena objekta i 1 javnu površinu,

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intenzitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 77 objekata sa dva tima.

Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intenzivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.

 

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 409 prijava po svim vrstama šteta.

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

U Domu zdravlja Tešanj zadnja dva dana bilježi se povećan priliv pacijenata sa stomačnim tegobama.

Ponovno upozoravamo stanovništvo pogođeno elementarnom nepogodom i preporučujemo da se za piće, održavanje lične higijene, pripremu hrane, pranje voća i povrće, pranje posuđa i slično koristi samo prokuhana voda ili flaširana voda.

Ne konzumirati hranu koja je bila u doticaju sa poplavnim vodama, sa smećem, niti hranu koja se otopila u hladnjaku.

Izbjegavati konzumiranje povrća i voća sa poplavljenog područja, osim eventualno onog dobro termički obrađenog.

Pojačati mjere lične i opće higijene.

Što češće prati ruke sapunom i prokuhanom vodom.

Obavezno oprati ruke:

-prije pripreme i konzumiranja hrane;

-nakon korištenja toaleta;

-nakon čišćenja poplavljenih površina i objekata;

-nakon rukovanja predmetima koji su bili onečišćeni poplavnim i kanalizacionim vodama;

-nakon manipulacija sa smećem.

Ne dozvolite djeci da se igraju na poplavljenim površinama. Često im perite ruke.

Vodite računa o higijenskim postupcima prilikom prolaska poplavljenim područjem.

Za dodatne informacije, savjete ili pomoć možete se obratiti Higijensko epidemiološkoj službi na brojeve telefona:
– 032 650 677;
– 032 650 303;

 

 

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

 

Katarska humanitarna organizacija Qatar charity putem Medžlisa islamske zajednice obezbjedila je 220 paketa u kojim se nalazi 15 prehrambenih artikala za stanovništvo sa poplavljenog područja. Predstavnici Humanitarne organizacije i MIZ Tešanj danas su u Vatrogasnom domu predali pakete Komadantu i Načelniku Štaba CZ-a.

Unutar Islamske zajednice osnovan je Ured za društvenu brigu koji djeluje u kontekstu humanitarnog i socijalnog karaktera. Oni su putem Katarske humanitarne organizacije obezbijedili određena sredstava kako bi se pomoglo krajnjim korisnicima, rekao je Glavni imam MIZ Tešanj Fuad ef. Omerbašić

Već je usaglašen način distribucije paketa, a do kraja dana ćemo imati sastanak sa mjesnim imamima i sekretarima MZ, koji će preuzeti obavezu da pakete dostave u svako domaćinstvo. Iako je u toku popis šteta, i ljudi rade na terenu, mi ćemo u okviru općinskog budžeta pokušati obezbijediti direktnu finansijsku pomoć poplavljenim. U narednih 7 dana planira se isplata određenih novčanih sredstva, a nakon kompletiranja procjene i popisa štete, u saradnji sa državom i drugim nivoima vlasti vidjet ćemo mogućnosti sanacije stambenih objekata, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

U toku proteklog dana su se vodile intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na poplavljenom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također su se vodile aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodila i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su svakodnevno na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave jučer je učestvovalo i 15 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj.

Općinskom štabu civilne zaštite su na korištenje ustupljeni isušivači vlage od strane Grada Bijeljine i Općine Centar Sarajevo.

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Miljanovci-Lončari radila konbinirka mašina KM-Gradnje doo, saniran put Miljanovci-Lončari do Kraljevac.

U MZ Oraš Planjama (Put Princes-dom) sanirano, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotiću (Sanirano: Odvoz zemlje na putu Pelte) bager i kamion Trans-kop doo, Neri gradnja bankina sanacija puta Grga potok.

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Piljužići-Komin i put Kraljevac) kombinirka i kamion od KM-Gradnj doo.

U MZ Raduša Dobojputevi dd angažovani sa kombinirkom na sanaciji putne infrastrukture u MZ Raduša,

put Hojkurići-Jevadžije i put pilićarnik-Jevadžije

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja u Piljužićima, Miljanovcima i Mračaju.

Angaživani kamioni (dva šticara) Eko servisa doo i Fortin doo na odvozu otpada iz Piljužića.

Kamion Trans-kop doo vozio otpad iz Kaloševića na deponiju.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ Tešanj i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana realizovano je sljedeće:

-2 ekipe ispumpale vodu iz 22 bunara,

-1 ekipa izvršila pranje 4 poslovna objekta i 1 javnu površinu,

-1 ekipa izvršila čišćenje 1 stambenog i 1 poslovnog prostora.

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intenzitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 100 objekata sa tri tima.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 355 prijava po svim vrstama šteta.

U toku dana se vode intezivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intezivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave danas učestvuje i 15 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj. Općinskom štabu civilne zaštite su na korištenje ustupljeni isušivači vlage od strane Grada Bijeljine i Općine Centar Sarajevo.

 

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Miljanovci-Lončari radila konbinirka mašina KM-Gradnje doo, saniran put Miljanovci-Lončari do Kraljevac.

U MZ Oraš Planjama (Put Princes-dom) sanirano, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotiću (Sanirano: Odvoz zemlje na putu Pelte) bager i kamion Trans-kop doo, Neri gradnja bankina sanacija puta Grga potok.

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Piljužići-Komin i put Kraljevac) kombinirka i kamion od KM-Gradnj doo.

U MZ Raduša Dobojputevi dd angažovani sa kombinirkom na sanaciji putne infrastrukture u MZ Raduša,

put Hojkurići-Jevadžije i put pilićarnik-Jevadžije

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

 

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

 

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja u Piljužićima, Miljanovcima i Mračaju.

Angaživani kamioni (dva šticara) Eko servisa doo i Fortin doo na odvozu otpada iz Piljužića.

Kamion Trans-kop doo vozio otpad iz Kaloševića na deponiju.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ Tešanj i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

  • 2 ekipe ispumpale vodu iz 22 bunara,
  • 1 ekipa izvršila pranje 4 poslovna objekta i 1 javnu površinu,
  • 1 ekipa izvršila čišćenje 1 stambenog i 1 poslovnog prostora.

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intezitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovana su 92 objekata sa tri tima.

Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intezivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.

 

Informisanje

Tokom dana jednom je objavljena informacija i 1 izvještaj o stanju na području općine Tešanj o provođenju mjera.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 355 prijava po svim vrstama šteta.

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

U toku proteklog dana nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz objekata i bunara, čišćenje i dezinfekcija objekata. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću, Higijensko-epidemiološka služba i mještani na ugroženom području. Intezivno se vodila aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave jučer je učestvovalo i 30 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

 

Sanacija putne infrastrukture:

U MZ Miljanovci-Lončari radio bager KM-gradnje doo saniran put Miljanovci-Lončari do Komina.

U Oraš Planjama (Put Huskići) sanirano, bager i kamion, Trans-kop doo.

U Kaloševiću (Sanirano: asfaltni put u Putešiću, put prema Studencu u Kaloševiću i put pema Komušancima) bager i kamion Trans-kop doo.

U Piljužićima rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Piljužići-Komin i put Kraljevac) kombinirka i kamion od KM-gradnj doo.

MZ Bobare-Drničići-Blaževci završena sanacija puta Križ-Blaževci (KM-gradnja, konbinirka i kamion)

JP Rad dd angažovao kombinirku na sanaciji putne infrastrukture u MZ Džemilić Planje:

Raskrsnica kod škole, saniran put Žilići.

Saniran put Piljužići-Miljanovci, angažovan bager i kamion Dobojputevi dd.

Sanirana tri putna pravca u Potočanima MZ Jelah (ICB i dovoz materijala kamionom), radove izvodili Dobojputevi dd.

Podršku u provođenju aktivnosti su dale i angažovane mašine uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

 

Vodosnadbijevanje:

Tokom dana se desio kvar na dijelu vodovodne mreže u Piljužićima i isti je saniran, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu na deponiju otpada iz poplave u Piljužićima, kao i angažovani kamioni (dva šticara) Eko servisa doo i Fortin doo.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ Tešanj i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata, pranje objekata i pranje javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

1 ekipa ispumpala vodu iz 16 bunara,

1 ekipa izvršila pranje 5 objekta (stambene i pomoćne),

1 ekipa izvršila pranje 3 javne asfaltne površine.

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija 61 objekata sa tri tima.

U toku dana se vode intezivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz objekata i bunara i čišćenje objekata. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata i otpada od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intezivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave danas učestvuje i 30 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj. Općinskom štabu civilne zaštite su od strane Grada Doboja i Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite stavljeni na raspolaganje isušivači vlage koje građani mogu preuzeti u prostorijama vatrogasnog doma u Tešnju.

 

Nastavljena je aktivnost na sanaciji oštećenja i sanacija putne infrastrukture:

U MZ Miljanovci-Lončari radio bager KM-gradnje doo saniran put Miljanovci-Lončari do Komina.

U Oraš Planjama (Put Huskići) sanirano, bager i kamion, Trans-kop doo.

U Kaloševiću (Sanirano: asfaltni put u Putešiću, put prema Studencu u Kaloševiću i put pema Komušancima) bager i kamion Trans-kop doo.

U Piljužićima rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Piljužići-Komin i put Kraljevac) kombinirka i kamion od KM-gradnj doo.

MZ Bobare-Drničići-Blaževci završena sanacija puta Križ-Blaževci (KM-gradnja, konbinirka i kamion)

JP Rad dd angažovao kombinirku na sanaciji putne infrastrukture u MZ Džemilić Planje:

Raskrsnica kod škole, saniran put Žilići.

Saniran put Piljužići-Miljanovci, angažovan bager i kamion Dobojputevi dd.

Sanirana tri putna pravca u Potočanima MZ Jelah (ICB i dovoz materijala kamionom), radove izvodili Dobojputevi dd.

Podršku u provođenju aktivnosti su dale i angažovane mašine uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

 

Vodosnadbijevanje:

Tokom dana se desio kvar na dijelu vodovodne mreže u Piljužićima i isti je saniran, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu na deponiju otpada iz poplave u Piljužićima, kao i angažovani kamioni (dva šticara) Eko servisa doo i Fortin doo.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ Tešanj i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata, pranje objekata i pranje javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

  • 1 ekipa ispumpala vodu iz 16 bunara,
  • 1 ekipa izvršila pranje 5 objekta (stambene i pomoćne),
  • 1 ekipa izvršila pranje 3 javne asfaltne površine.

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija 55 objekata sa tri tima.

Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intezivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.

 

Informisanje

Tokom dana dva puta su objavljene iinformacije i 1 izvještaj o stanju na području općine Tešanj o provođenju mjera.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra zaprimila većinu prijava na propisanim obrascima i proslijedila nadležnim Općinskim komisijama.

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Premijer ZDK Mirza Ganić i direktor Kantonalne uprave CZ Džavid Aličić u društvu Općinskog načelnika Suada Huskića posjetili su poslovne i privatne objekte poplavljene tokom vikenda u mjesnim zajednicama Jelah i Piljužići, kao i putnu infrastrukturu.

Na području općine Tešanj je preko 220 stambenih i preko 20 poslovnih objekata poplavljeno. Urađena je hitna sanacija puteva, sanacija na vodotocima, a Komisija je na terenu i evidentira štete. Općina Tešanj će odvojiti određena sredstva za pomoć u sanaciji nastalih šteta, a očekujemo i pomoć sa viših nivoa, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Današnjom posjetom želimo pokazati ljudima da nisu sami u ovoj teškoj situaciji. ZDK će u skladu sa svojim mogućnostima osigurati određenu pomoć, a tražit ćemo pomoć i od drugih, rekao je Premijer ZDK Mirza Ganić.

 

U toku se vode intezivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz objekata i bunara i čišćenje objekata. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata i otpada od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intezivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenih šteta.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave danas učestvuje i 30 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj. Općinskom štabu civilne zaštite su od strane Grada Doboja i Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite stavljeni na raspolaganje isušivači vlage koje građani mogu preuzeti u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju.

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE