Prijava
Četvrtak 17.1.2019
Događaji:
Pretraga

JU Muzej Tešanj od svoga osnivanja konstantno radi na prikupljanju muzejske građe i obogaćivanju ukupnog fundusa Muzeja. Rezultat ovih aktivnosti jeste činjenica da Muzej ima nekoliko zbirki dostupnih široj javnosti. Između ostalog, našim gostima i javnosti je dostupan veći dio etnološke zbirke izložene u Eminagića konaku, te dijelovi historijske, arheološke i numizmatičke zbirke izloženi u kulama na Starom gradu - Gradini.

Javni poziv za prikupljanje muzejske i arhivske građe iz perioda 1992 -1995. godina možete pogledati ovdje

Obavještavamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Regisar dužni do 31.03.2019.godine, izvršiti ažuriranje podataka odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar.

Ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na novčane poticaje poljoprivredi na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, kontakt osoba Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

Svim građanima Bosne i Hercegovine koji Božić slave po julijanskom kalendaru, a posebno građanima općine Tešanj, želimo sretan Božić. Neka i ovaj blagdan svima donese sreću i blagostanje.  

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

Realizacija projekta "Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići " je u fazi puštanja u probni rad , odnosno za objekat je izdato odobrenje za upotrebu i zajednička komisija Općine Tešanj i JP Rad Tešanj je konstatovale da se može pustiti u probni rad u trajanju od 12 mjeseci. U toku trajanja probnog rada izvršiti će se provjera funkcinalnosti i ispravnosti sistema  sa otklanjanjem eventualnih nedostataka.

Realizacija projekta je otpočela 2008. godine sa izradom projektne dokumentacije od Idejnog rješenja do Glavnog projekta za izgradnju rezervoara R1 zapremine 100 m3, zatim izgradnju rezervoara R2 zapremine 50 m3, izgradnju Pumpne stanice sa rezervoarom cca 10  m3 i izgradnju distributivnog i potisnog cjevovoda sa sekundarnom mrežom za naselja Tepe, Hrvatinoviće,Tugoviće i Joldiće.
Izgradnja od otpoćela 2014. godine za R2, zatim 2015. godine za  R1, 2017. godine za PS i 2018. godine za Distributivni i potisni cjevovod sa sekundarnom mrežom ukupne dužine cca 9000 metara.
Vodovodni sistem je projektovan za 1100 korisnika ili 300 domačinstava, do sada je u upotrebi cca 50 %  korisnika .
Investicija projektovanja, izgradnje i nadzora nad izgradnjom  vodovodnog sisitema Tepe-Hrvatinovići je u ukupnom iznosu od cca 610.000,00 KM i finansirana je  iz sredstava vodnih naknada ZDK, Budžeta Općine Tešanj i učešća građana.

Ugovorom zaključenim između Općine Tešanj i JP Rad Tešanj otpočela je upotreba objekta  u dijelu  puštanju u probni rad sistema vodovoda i eventualne smetnje i nepravilnosti u funkcionisanju potrebno je obavijestiti nadležne u JP Rad Tešanj.

Nakon što je stavljen u upotrebu parking ispred Centra za kulturu, Općina Tešanj je nakon instaliranja automata za naplatu parkiranja, potpisala ugovor sa JP "RAD" Tešanj o ustupanju na upravljanje od 03.01.2019. godine i drugog parkinga s parkomatom iznad rijeke Tešanjke (ispred Haustora).

Korištenje ovog parkirališta sa 31 parking mjestom plaća se 1,00 KM/h ili za cjelodnevno parkiranje 7,00 KM, svakim radnim danima i subotom od 07:00-17:00 sati dok se nedjeljom i državnim praznicima neće vršiti naplata parkiranja.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke