Prijava
Nedjelja 19.5.2019
Događaji:
Pretraga

Zbog vremenskih nepogoda koje su zadesile područje općine Tešanj postoji opasnost od zagađenja vode za piće.

Informacija Sanitarno-vodnog inspektora općine Tešanj možete pogledati ovdje

Uslijed izlijevanja iz korita, rijeka Usora je prekinula potisni i povratni vod na izvorištu Jelah sa kojeg se snabdijeva šire područje općine Tešanj.

Obavijest JP RAD možete pogledati ovdje

Zbog obilnih kišnih padavina u gornjem toku rijeke Usore (općina Teslić) proteklog dana došlo je do stalnog rasta vodostaja Usore na području općine. Usljed naglog porasta vodostaja oko 20:00 sati je došlo do probijanja nasipa u MZ Kalošević, te je i pored svih pokušaja mehanizacije da se nasip zatvori, poplavljena veća površina poljoprivrednog zemljišta i oko 20 objekata. Dio stanovništva je odbio evakuaciju, te je ostao u objektima. Jedinice civilne zaštite su naknadno čamcima evakuisali 5 mještana i nekoliko životinja. Izlivanjem Usore u MZ Kraševo poplavljen je jedan stambeni objekat i evakuisana jedna tročlana porodica.

Zbog plavljenja magistralnog puta M-4 Doboj-Teslić u mjestu Vrela na entitetskoj granici bio je zatvoren za saobraćaj ovaj magistralni put. Za saobraćaj je bio zatvoren i most na rijeci Usori na lokalnom putu u MZ Kalošević zbog opasnosti od visokih voda. I magistralni put i most u Kaloševiću jutros oko 05:00 sati su pušteni u promet. Visok vodostaj rijeke Usore je ugrozio i most na zaobilaznici u Jelahu, te je isti zatvoren,a saobraćaj je privremeno pušten preko novoizgrađenog mosta.

Prema posljednjim informacijama sa terena vodostaj Usore na području općine Tešanj je u znatnom opadanju, a ista se povukla u korito i na ugroženom području u Kaloševiću. Rijeka Bosna tokom protekla 24 sata nije prijetila izlivanjem. Do porasta vodostaja rijeke Radušice tokom jutra došlo je na području MZ Rosulje i ima tedenciju porasta. Stanje vodostaja u ostalim mjesnim zajednicama je zadovoljavajuće.

Ekipe civilne zaštite zajedno sa policijskim snagama su i dalje na terenu i prate stanje.

Općinski štab civilne zaštite je na osnovu stanja na terenu i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara održao vanrednu sjednicu i proglasio stanje prirodne nesreće od poplave na dijelu općine u slivu rijeka Usore i Bosne. Utvrđene su i obaveze u daljem rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

U navedenim događajima nije bilo zabilježenih stradanja ljudi i životinja.

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Proglašava se stanje prirodne i druge nesreće na području općine Tešanj za mjesne zajednice u slivu rijeke Usore i Bosne usljed prirodne nesreće - poplave.

Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće - poplava na području općine Tešanj možete pogledati ovdje

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo izdao je obaviještenje o kišnim padavinama i mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019. godine sa naglaskom na kompletno područje sliva rijeke Save. S obzirom da se općina Tešanj nalazi u zoni navedenog sliva i sliva rijeke Bosne i podsliva rijeke Usore, Služba civilne zaštite obaviještava i upozorava građane općine Tešanj na blagovremenu i dosljednu primjenu preventivnih mjera zaštite od poplava na cijelom području općine. Upozorenje se posebno odnosi na priobalna područja vodotoka, naročito rijeka Usore i Bosne i za naseljena mjesta Kalošević, Putešić, Jelah, Tešanjka, Kraševo i Šije u cilju blagovremenog sklanjanja materijalnih dobara iz priobalnog područja i zaštite objekata. Posebnu pažnju posvetiti blagovremenoj evakuaciji iz objekata, kako se ne bi desilo da stanari ostanu zarobljeni u objektima. Služba civilne zaštite i Općinski štab civilne zaštite će pratiti stanje na terenu, te u skladu sa situacijom izdavati obaviještenja i upozorenja za građane putem lokalnih medija.

Uputstvo o postupcima u slučaju poplave možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke