Prijava
Ponedjeljak 22.7.2019
Događaji:
Pretraga

VII Odluku o dopuni i izmjeni Plana JN za 2019. godinu možete pogledati ovdje

Na osnovu člana 4, stav 3, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl. novine ZDK broj 8 od 11.06.2019. godine) informišemo javnost da je objavljen Konkurs za izbor i imenovanje direktora.

Detaljnije možete pogledati ovdje

U Općini Tešanj je upriličen sastanak na kojem su predstavljene mogućnosti razvoja projekta Routmap karte za područje općine Tešanj. Elvir Salčinović, direktor BetaTelStudio d.o.o, predstavio je mogućnosti cijelog koncepta. Razvoj projekta Rutmap mape na području općine Tešanj će omogućiti kreiranje mape sa virtualnim prikazom ulica, kao i kategorijama i informacijama o javnim, privrednim, investicionim, kulturnim i turističkim objektima. Projekat bi također plasirao korisne informacije na savremen način, što bi predstavljalo novi način promocije određene lokacije/destinacije. Pored inovativnog i u dobu modernih tehnologija neophodnog načina promocije, projekat olakšava pristup informacijama i pruža jednostavniju orijentaciju u općini Tešanj.
Namjera je da se na ovaj način građanima približi korištenje već obezbijeđenog adresnog registra, a prema sadašnjim očekivanjima takav prikaz bi u kasnijem periodu trebao biti dio navigacionih sistema. Karte bi bile upotpunjene street view prikazom, tj. navođenje bi bilo upotpunjeno slikama sa svih ulica i trgova na području općine Tešanj.
Ovo je jedan od važnih koraka ka razvoju smart city rješenja koja nalaze primjenu u razvijenijim gradovima. Sastanku je osim Načelnika i saradnika prisustvovao i vijećnik Nermin Deljkić, koji je jedan od inicijatora primjene konkretnog rješenja. Usaglašeni su naredni koraci na obezbjeđenju postojećih podataka iz elektronskih baza i očekuje se brza realizacija narednih aktivnosti.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Nabavka i sanacija vertikalne i turističke signalizacije možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje stambenog objekta u Tešnju možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke