Prijava
Petak 10.4.2020
Događaji:
Pretraga

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Tešanj, koji su upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata a koji planiraju obaviti proljetnu sjetvu, da do 15.04.2020. godine dostave prijavu proljetne sjetve. Na osnovu pristiglih prijava, Općina Tešanj će sačiniti listu korisnika sredstava za poticanje proljetne sjetve i dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu u tekućoj godini su troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za sjetvu / sadnju silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde i svih povrtlarskih kultura. Poljoprivrednik će troškove dokazati dostavom fiskalnog računa o izvršenoj kupovini. Maksimalan iznos poticaja koji može ostvariti jedan korisnik iznosi 1.000 KM.

Prijavu proljetne sjetve treba izvršiti popunom obrasca koji možete preuzeti ovdje, u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj, uredima u Jelahu i Tešanjci i kancelarijama mjesnih zajednica. Popunjenu prijavu dostavite do 15.04.2020. godine u Službu za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 032 653 915.

 

Prijavni obrazac

Sanitarni inspektor Općine Tešanj, vršeći nadzor na terenu uočio je pojave koje bi mogle otežati zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, te na ovaj način želi na najbrži način ukazati na obaveze prevozničkim firmama i pogonima sa većim brojem angažovanih radnika:

Vlasnici vozila javnog prevoza su dužni obezbjediti vozačima zaštitnu opremu (maske, rukavice, naočale) i obavezno vršiti dezinfekcije nakon svakog izvršenog prevoza radnika. Kod transporta radnika javnim prevozom, putnici su dužni koristiti zaštitnu opremu i potrebnu distancu u autobusu.

Preduzeća koja rade su dužna pojačati mjere zaštite radnika od zaraznih bolesti, kao što su zabrana kretanja radnika u grupama, obavezno korištenje maske i rukavica a boravak na radnom mjestu da bude uz potrebnu disancu i higijenske mjere.

Organizacija ishrane radnika se mora provoditi uz omogućavanje potrebne distance, uz pojačane mjere lične higijene radnika na pripremi i podjeli hrane, i postavljanja dezbarijere između mokrih čvorova i restorana.

Pored ove javne napomene, Sanitarni inspektor će u narednim danima izvršiti i neposredni uvid u svaki korišteni autobus, uvid u svaki pogon i redničke restorane-menze, a sve u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine, ali oni koji se namjeravaju prijavljivati za novčane poticaje u ovoj kalendarskoj godini, trebaju se upisati odnosno ažurirati podatke u Registru do 30.04.2020.g.

Kompletan tekst obavijesti možete pogledati ovdje

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 395 osoba, a period samoizolacije je završio za 55 osoba. Novih u samoizolaciji je 44 i većina njih su vozači  kamiona koji po preporukama prolaze period samoizolacije po više puta. Jučer je poslano 7 uzoraka na analizu od kojih je 6 negativnih i 1 pozitivan. Zaraženi pacijent je iz registrovanog klastera i već duži period je u izolaciji. Dva ranije zaražena  pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata evidentirana su 2 slučaja nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 i 1 prekršaj  po pitanju kršenja samoizolacije.

Sanitarna inspekcija je izvršila kontrolu većeg broja objekata kojima je dozvoljen rad, te se može reći da se na visokom nivo poštuju naredbe dezinfekcije ruku, korištenja dezbarijera za obuću i korištenja zaštitne opreme-maske i rukavice uposlenika. Nisu zabilježena kršenja niti jedne naredbe od strane kupaca. Građani poštuju naredbe o kretanju i korištenju zaštitne opreme. Nisu zabilježena okupljanja niti zadržavanja ljudi obilaskom Marin Han, Vukovo, Jelah, Mrkotić, Putešić, Kalošević, Bobare, Piljžići, Jelah Polje.

Redovi ispred banke i pošte sa većim brojem ljudi, poštuje se distanca i nošenje zaštitne opreme - maske i rukavice. Vrlo mali broj taxista na terenu, nose zaštitnu opremu i voze maksimalno 2 osobe.

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta - kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica ; Jelah: Most Mračaj - Most Radušica, Most Usora – Alpina, Kiseljak; Carinski terminal Kraševo i Dolac- Raduša).

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana, prema ranije izdatoj naredbi Općinskog štaba CZ Tešanj, izvršila dezinfekciju tržnih centara i supermarketa. Urađeno je 12 objekata površine 27.600 m2

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 406 osoba, a period samoizolacije je završio za 48 osoba. Novih u samoizolaciji je 38. Jučer su poslana 2 uzorka na analizu i isti su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.
Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00, a zabilježen je 1 prekršaj  po pitanju kršenja samoizolacije .

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta - kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica  i Dolac-Ul. Patriotske Lige-Simetrale).

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana, prema ranije izdatom naredbom Općinskog štaba CZ Tešanj izvršila dezinfekciju 46 poslovnih objekata površine 2710 m2

Kontrolom objekata kojima je dozvoljen rad: pekare, mesnice, poljoprivredne apoteke, marketi sa prehrambenim proizvodima i sredstvima za higijenu, skrenuta je pažnja da dezinfekciona sredstva za ruke drže ispred objekata kao i postavljanje dezbarijera za obuću. Cilj ove mjere je da se spriječi unos virusa u objekat. Zaštitna oprema za uposlenike se u većini objekata ispravno koristi.

Većina građana poštuje Naredbu o korištenju zaštitne opreme rukavice i maske. Nekoliko prolaznika upoznato da je obaveza nositi masku i da kao alternativu u nedostatku maske mogu nositi šal sa 2-3 sloja ubrusa preko usta i nosa.

Obilaskom Dobropolje, Mekiš, Karadaglija, Jablanica, Roše, uočen je vrlo mali broj prolaznika, nije zabilježeno niti jedno grupisanje ili zadržavanje mještana na ulici.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke

Na ovom mjestu možete pronaći sve zvanične informacije, odluke, naredbe i izvještaje vezane za novi Corona virus

 

Najčešća pitanja i odgovori