Prijava
Četvrtak 17.1.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u zgradi Općine Tešanj održana javna rasprava na nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zajedničkih dijelova zgrada na području općine Tešanj. Raspravi je prisustvovao veliki broj predstavnika kućnih savjeta, stanara, građana i pravnih lica zainteresovanih za održavanje zajedničkih dijelova zgrada koji su svojim aktivnim učešćem dali doprinos u kvalitetnijem rješavanju ove problematike.

Predstavnici Općine Tešanj su upoznali prisutne sa odredbama općinske Odluke, kao i sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ZDK. U raspravi su izneseni prijedlozi i sugestije koji će biti uobzireni prilikom izrade prijedloga Odluke.

Javni poziv: Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Tešanj možete pogledati ovdje

Počeli su radovi na ugradnji stolarije na tri školske dvorane u Kaloševiću, Miljanovcima i Jablanici. Trenutno se ugrađuje stolarija na školskoj dvorani u Kaloševiću. Izvođač radova je firma HDI d.o.o. Sarajevo.

 

Općinski načelnik sa saradnicima, tokom prošle sedmice organizovao je radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Jelah i MZ Trepče. Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka - komunalnoj higijeni, te problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju tih poslova u narednom periodu. Također, urađena je analiza realizacije kapitalnih projekata u 2018. godini te razgovarano o kandidovanim projektima za 2019 godinu.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Trepče težište razgovora bilo je usmjereno na procedurama koje je Savjet MZ proveo tokom protekle godine a u cilju uređenja poslovanja Trebačkog brda te davanja uslovne saglasnosti za koncesiju na eksploataciju kamena sa ove lokacije. Još jednom su sagledani mogući pozitivni i negativni aspekti eventualne koncesije.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Preliminarnu listu za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018/2019 godinu možete pogledati ovdje

NAPOMENA: Preliminarna lista je istaknuta 24.12.2018. godine. Podnošenje zahtjeva za preispitvanje Preliminarne liste je osam dana od dana isticanja liste.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke