Prijava
Subota 23.3.2019
Događaji:
Pretraga

Općinsko vijeće Tešanj usvojilo je poticajne mjere za povećanje broja priključaka novih korisnika na daljinsko grijanje. Umanjene su cijene priključne takse sa sadašnjih 10,00 KM/m2 (fizičkim licima) na 3,00
KM/m2 i sa 15,00 KM/m2 (pravnim licima) na 7,50 KM/m2 . Oslobađeni od plaćanja priključne takse prema izmjeni Odluke su nevladine i sportske udruge koje su ujedno i vlasnici prostora, ako prostori nisu dati u zakup. Sljedeća mjera poticaja koja je usvojena Odlukom odnosi se na oslobađanje od plaćanja grijanja za prvu grejnu sezonu za sve potrošače koji su priključeni putem paketne podstanice. Ovim potrošačima Toplana d.d. će ujedno omogućiti nabavku paketne podstanice na 12 mjesečnih rata.Za sve dodatne informacije i način korištenja usvojenih poticajnih mjera možete se informisati u JP Toplana d.d. Tešanj.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Postavljanje horizontalne signalizacije i vibracionih traka možete pogledati ovdje

Dolaskom proljeća i topljenjem snijega povećava se rizik od pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina, pa stoga Služba civilne zaštite Općine Tešanj, skreće pažnju na obavezu pravilnog i sigurnog ponašanja u takvim situacijama.

Kako je period proljetnih radova vrijeme učestalih pronalazaka eksplozivnih sredstava, iz Službe civilne zaštite posebno upozoravaju ugrožene skupine - poljoprivrednike, građevinske radnike, sakupljače i prerađivače sekundarnih sirovina, te lovce, planinare i izletnike da u slučaju pronalaska mina ili NUS-a isti ne diraju već da pronađeno sredstvo prijave Civilnoj zaštiti putem telefona broj 121,123 ili 032/650-157, te Policiji putem telefona broj 122.

Naročito je bitno da se mjesto gdje je sredstvo uočeno vidno obilježi, po mogućnosti fotografiše i zapamti lokacija kako bi se mogla pokazati nadležnom timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Također, skrećemo pažnju onima koji svakodnevno vode aktivnosti van naseljenih mjesta i u prirodi, da se ne kreću područjima koja ne poznaju kako ne bi zalutali u minska polja.

Apelujemo na stanovništvo da vodi računa i poštuje postavljene oznake minske opasnosti kako ne bi ugrozili vlastitu sigurnost, jer nepoštivanje, uništavanje ili otuđivanje ovih oznaka za nekoga može biti kobno.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U kancelariji pomoćnika Općinskog načelnika za civilnu zaštitu Mensura Saletovića održan je sastanak sa predstavnicima preduzeća RAD d.d. Tešanj i predstavnicima mjesne zajednice Kalošević. Tema sastanka je bila instaliranje mobilnog postrojenja za prečišćavanje vode za potrebe vodovoda Kalošević, koje je na zahtjev Općine Tešanj dodijeljeno od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK. Dogovoreni su dalji koraci na pripremama za instaliranje navedenog postrojenja.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke