Prijava
Subota 28.3.2020
Događaji:
Pretraga

Mijenja se pravosnažno rješenje urbanističke saglasnosti izdato od strane Službe za urbanizam, stambene poslove, obnovu i razvoj općine Tešanj. Rješenje možete pogledati ovdje

PS Tešanj je dana 21.03.2020.godine izvršila kontrolu poštivanja samoizolacije za 120 lica. Pozivanjem putem telefona provjereno 82 lica od kojih se javilo 71 lice, a 11 lica se nije javilo na poziv, dok je odlaskom na adresu lica provjereno 29 lica od kojih je zatečeno 25 lice, a 4 lica nije zatečeno na adresi stanovanja. Zbog nepoštivanja mjere samoizolacije dva lica sankcionisana izdavanjem prekršajnog naloga. Također, policijski službenici su vršili obilazak područja općine Tešanj i upozoravali lica na obavezu poštivanja Naredbi izdatih od strane nadležnih službi.

Na Tešanjci nije dozvoljeno okupljanje pijace, a nekoliko ljudi upozoreno je od strane sanitarnih inspektora na zabranu kretanja osoba mlađih od 18 godina i starijih od 65 godina. Obilaskom po općni Tešanj uočeno je nekoliko prolaznika na ulicama bez pojave grupisanja. Kontrolisano je provđenje higijenskih mjera u marketima sa prehrambenim artiklima kao i poštovanje distance udaljenosti osobe od osobe. Osoblje uposleno na ovim radnim mjestima adekvatno je zaštićeno.

.

Trenutno je u samoizolaciji 457 pacijenata. Jučer nije bilo sumnjivih slučajeva, te na analizu nisu poslani uzorci. Trenutno sa područja općine Tešanj  su 2 zaražena sa  Corona virusom, oba su smještena u KB Zenica, prvozaraženi na Infektivnom odjelu, a drugozaražena u Izolatorij KB Zenica, oboje su trenutno  stabilni.

Od danas počinje provedba zabrane kretanja vozila u krugu zdravstvenih ustanova i danas će biti u detalje dogovoren način rada stomatološke ambulante na Tešanjci koja će pružati usluge pregleda i hitnih stomatoloških intervencija u narednom periodu.

Sužba za sanaciju je radila na pranju i dezinfekciji: Dom zdravlja, Bolnica, naselje Simetrale, naselje Krndija, Bukva, Jelah i Tešanjka.

Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu kojom se naređuje zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18,00 do 5,00 sati i primjenjuje se od 22.03.2020. u 18,00 sati. Općinski štab CZ usaglašava tehniku realizacije...

Također, Općinski štab CZ Tešanj je donio Naredbu kojom:

1. Zabranjuje rad stomatoloških ordinacija na području općine Tešanj
2. Naređuje JZU Dom zdravlja Tešanj da organizuje prijem hitnih slučajeva za stomatološke intervencije u ambulanti Tešanjka
3. Ova Naredba stupa na snagu 22.03.2020. godine i primjenjivat će se dok postoji potreba za navedenim mjerama

Poslovni objekti na području opštine Tešanj (kladionice, kafića, restorani i nargila barovi) poštuju Naredbu o zabrani rada. Gužve u marketima su smanjene i poštuje se distanca u redovima na kasama. Zadržavanja građanja u grupama primjećeno je ispred pošte i banke, te su upozoreni da drže distancu jedni od drugih. Sa radnicima na šalterima pošta i banaka dogovoreno je da ne dozvoljavaju pravljenje gužve u objektima. Dostavljeno je novih 48 riješenja o zabrani kretanja i samizolaciji, a ujedno je vršen i telefonski kontakt istih.

Policijska stanica Tešanj izvršila je obilazak 96 lica od kojih 4 lica nisu zatečena na kućnim adresama. Sačinjeni su izvještaji kako bi isti nakon provjera bili sankcionicani.

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke

Na ovom mjestu možete pronaći sve zvanične informacije, odluke, naredbe i izvještaje vezane za novi Corona virus

 

Najčešća pitanja i odgovori