Prijava
Utorak 12.11.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati, kako je i planirano, održana je 33. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 8. Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine,
 9. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 10. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 11. Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 12. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave, usvojene. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je u subotu, 02.11.2019.godine u 21,00 sat i nedjelju, 03.11.2019.godine u 14,00 sati.

U okviru mjeseca oktobra - mjeseca zaštite od požara, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj posjetili su OŠ Huso Hodžić u Tešnju. Ovim povodom, učenicima su pokazali kako izgleda posao vatrogasca i vatrogasna oprema.

U okviru mjeseca zaštite od požara, organizovane su i realizovane različite aktivnosti.

JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK, a povodom Dana otvorenih vrata Dnevnog centra Tešanj, na jezeru Mrkotić organizovali su Kids fest Tešanj 2019. Na Festivalu je bilo preko 80 takmičara i 200 učesnika sa područja cijelog ZDK. Takmičenje je organizovano u nekoliko disciplina: kuhanje, pjevanje i sport. Najbolji su dobili nagrade.

 

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će od 26.10 do 09.11. 2019. godine biti na snazi povremena zabrana saobraćaja motornih vozila dijela ulica Edhema Ajanovića i Braće Mulabećirović, a radi izvođenja radova na nastavku projekta toplifikacije starog dijela grada Tešnja - Grana IX dionica t8-t11 u Tešnju u dužini od 20 m.

Povremena obustava saobraćaja bit će obilježena vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, a odvijanje saobraćaja će biti regulisano alternativnim pravcima ili putem ovlaštenih lica na terenu.

Izvođač radova na nastavku realizacije projekta toplifikacije Starog grada je preduzeće AB-TRANS doo Tešanj.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja možete pogledati ovdje, kao i na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja duplex stambenog objekta za boračke populacije možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke