Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Započeti su radovi na pripremi za asfaltiranje u Ul. Safvet bega Bašagića u Tešnju. Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice puta Ripna u MZ Jablanica. Radove na navedenim projektima vrši firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je IG Institut d.d. Banja Luka.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena iz Budžeta Općine.

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području općine Tešanj možete pogledati ovdje

Općinski načelnik sa saradnicima je tokom prethodnih 10 dana organizovao radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Tešanj, Novi Miljanovci i Jelah. Sa predstavnicima MZ Tešanj razgovaralo se o problemima starih korisnika na vodovodu Tepe-Hravtinovići i stepenu realizacije kapitalnih projekata, aktivnostima tokom 2020.godine, problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova, te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Novi Miljanovci i direktorom Doma zdravlja težište razgovora bilo je usmjereno na završetak radova na gradnji Ambulante, nedovršenim poslovima, Ugovorom o definisanju međusobnih odnosa u narednom periodu i okvirnom vremenu početka rada novoizgrađene Ambulante .

Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o mnoštvu pitanja koje se tiču svih građana Jelaha i šire društvene zajednice. Između ostalog riječi je bilo o školskom prostoru, gradnji sportske dvorane, gradnji raskrsnice, vodovodu, kanalizaciji i drugim problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom redovnog rada i realizacije projekata.

Svi sastanci su rezultirali donošenjem velikog broja konkretnih i usaglašenih zaključaka čija realizacija (većine njih) je već u toku. Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Planje - Mrkotić u MZ Oraš Planje. Izvođač radova je firma HAJDIĆ doo Maglaj, a nadzor vrši Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su u budžetu Općine Tešanj.

Služba civilne zaštite Općine Tešanj, dio vatrogasne opreme dodijelila je dobrovoljnim vatrogasnim društvima Jelah i Tešanj 1905. Oprema je nabavljena iz sredstava Fonda za vatrogastvo. Ova oprema će pomoći u aktivnostima gašenja požara i poslovima ispumpavanja vode tokom poplava. Vrijednost opreme je 10.450,00 KM.

 

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke

Na ovom mjestu možete pronaći sve zvanične informacije, odluke, naredbe i izvještaje vezane za novi Corona virus

Najčešća pitanja i odgovori