Prijava
Četvrtak 17.1.2019
Događaji:
Pretraga

Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2019. godini možete pogledati ovdje

 

Obrasci za apliciranje projekata:

Obrazac-Izvj UG -18

Projektni prijedlog UG_2019

Upitnik za SD

 

Nakon uspješno izvršenih priprema za zimsko održavanje 110 km glavnih cesta i 48 km trotoara, očekujemo da odabrane firme obezbijede adekvatnu prohodnost cesta kako bi se izbjegli zastoji i poledica na kolovozu, te omogućilo normalno odvijanje saobraćaja. Mjesnim zajednicama su također prebačena sredstva za održavanje 150 km puteva, angažovanjem lokalnih lica.

Regionalne ceste u dužini 30 km i magistralne ceste u dužini 33 km kroz općinu Tešanj u nadležnosti su kantonalnih, odnosno federalnih organa.

Spremnost izvođača u pogledu upotrebe posipnog materijala, tehničke opremljenosti i dežurstva nadziru četiri predstavnika Općine, kojima svi građani općine mogu prijaviti stanje puteva, tokom 24h svakog dana u sedmici:

Meho Alić, nadzire JP RAD, tel. 061/266-123,

Nurudin Tahirović, nadzire GeoPut, AB Trans i dijelom Dobojputeve, tel. 061/153-359,

Nihad Hadžismajlović, nadzire najvećim dijelom Dobojputeve, tel. 062/951-788,

Hasan Plančić, nadzire putem sekretara lokalne izvođače u svih 25 MZ, tel. 061/825-445.

                                                                      

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Sanacija asfaltnih površina Medakovo-Trepče možete pogledati ovdje

Zaključkom Općinskog vijeća Tešanj, broj: 01-02-1-2483-2-2/18 od 04.12.2018. godine, usvojen je Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja na području općine Tešanj. Nacrt Odluke do konačnog usvajanja upućen je na javnu raspravu, a svi zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, 74260 Tešanj, najkasnije do 31.12.2018. godine.

Usmeni dio javne rasprave održat će se 26.12.2018. godine (srijeda) u 11:00 sati u zgradi Općine Tešanj (sala Općinskog vijeća), na kojem će svi predstavnici Kućnih savjeta i firmi zainteresiranih za održavanje zajedničkih dijelova zgrada, moći neposredno iskazati svoje prijedloge i sugestije.

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić,dipl.ecc.

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, koja je održana 30. novembra 2018. godine usvojen je Nacrt Zoning plana Poslovna zona Ljetinić. Usmeni dio javne rasprave održat će se 20. decembra 2018. godine (četvrtak) od 15,00 do 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje

Geodetska podloga

Izvod iz Plana

Izvod iz Plana_hidro

Izvod iz Plana_EE

Valorizacija stanja

Zoning karta

Karta sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim namjenama

Karta sa okvirnom dispozicijom objekata

Službena karta

Karta zaštitnih zona

Karta građevinskih i regulacionih linija

Plan parcelacije

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke