Prijava
Nedjelja 19.5.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati održana 28. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,
  4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
  5. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću,
  7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,
  9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

Tokom sjednice, sve tačke dnevnog reda su razmatrane, te je Vijeće nakon rasprave i dodatnih pojašnjenja, usvojilo sve tačke osim tačke 10. Današnja sjednica Općinskog vijeća Tešanj je završena u 19,20 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Radovi na "Putnoj i drugoj infrastrukturi Faza I" po lotovima možete pogledati ovdje

Svim građanima Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti, a posebno građanima općine Tešanj i susjednih općina upućujemo najiskrenije čestitke povodom Vaskrsa. Želimo da vam i ovaj praznik donese radost i blagostanje.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci Suad Huskić

Tešanjski bilten, br. 78 -mart 2019. godina možete pogledati ovdje

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području općine Tešanj - proljetna faza 2019. godine možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke