Prijava
Četvrtak 17.1.2019
Događaji:
Pretraga

Počeli su radovi na sanaciji i proširenju mosta u Tešnju kod Šarenog mekteba. Ugovorom su planirani radovi proširenja mosta za potrebe pješačkog saobraćaja, a obuhvata radove iskopa, betoniranja temelja i stubova obalnih oslonaca, ugradnju montažne nosive AB konstrukcije, asfalterske radove i zamjenu ograde.
Također, planirana je sanacija postojeće konstrukcije mosta od površinskog oštećenja.
Radove izvodi firma Inženjering 1 d.o.o. Tešanj, a nadzor Arh studio d.o.o. Tešanj.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima MZ Tešanjka, a sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalnog vodovoda i KP RAD. Ovom prilikom razgovarano je o radu i funkcionisanju lokalnog vodovoda, koji je privatno vlasništvo i kojeg koristi 179 domaćinstava, kao i o nedostatku vode i redukciji. Dogovoreno je da se u narednim danima odrede predstavnici vodovoda, nakon čega će uslijediti razgovori oko rješavanja daljeg funkcionisanja ovog vodovoda.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je Mirjanu Ćuskić, predstavnicu Helsinškog odbora za ljudska prava kako bi razgovarali o projektu izrade akcionih planova za prevenciju korupcije na lokalnom nivou, a koji provodi Antikorupcijska mreža ACCOUNT.

Cilj je razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim nivoima vlasti u BiH što podrazumjeva jačanje kapaciteta institucija lokalne uprave na izradi harmoniziranih akcionih planova za prevenciju korupcije na nižim nivoima vlasti.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja vodovoda Raduša možete pogledati ovdje

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Održavanje i sanacija makadamskih i asfaltnih puteva, propusta i priključaka možete pogledati ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke