Prijava
Ponedjeljak 22.7.2019
Događaji:
Pretraga

Završen je projekat asfaltiranja ulice u Mračaju, MZ Jelah. Projekat se nalazi na listi kapitalnih projekata za 2019. godinu, a finansiran je iz budžeta Općine i uz učešće mještana. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Kandidati koji su konkurisali, a ne nalaze se na konačnoj preliminarnoj listi, imaju pravo ulaganja žalbe. Žalba se podnosi Ministarstvu obrazovanja ZDK u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne preliminarne liste.

Spisak možete pogledati ovdje

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumom nastavljena je kontinuirana aktivnost na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, koje se ogledaju kroz uređenje vodotoka i sanacije klizišta pored putnih komunikacija. Završena je sanacija klizišta u MZ Šije, put Alići-Halilovići.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja skladišta civilne zaštite možete pogledati ovdje

Javni poziv možete pogledati ovdje

Zahtjev možete preuzeti ovdje

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke