Prijava
Petak 20.9.2019
Događaji:
Pretraga

U toku dana su se i dalje vodile intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Oraš Planjama rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotić rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i 2 kamion Trans-kop doo,

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Križ), 1 mašina KM-Gradnja doo. Vršeno čišćenje potok, angažovana mašina KM -Gradnja doo. Rađen pristup kućama u Piljužićima, angažovana mašina HIFA Oil doo.

U MZ Džemili Planje rađeno na sanaciji više puteva, angažovani Dobojputevi dd.

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

 

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja .

Angažovani kamioni (jedan šticar) Eko servisa doo i kamion KM-Gradnja doo na odvozu otpada.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja.

Od strane PVJ Tešanj vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

-1 ekipa ispumpala vodu iz 14 bunara,

-1 ekipa izvršila pranje 3 stambena objekta i 1 javnu površinu,

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intenzitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 77 objekata sa dva tima.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 409 prijava po svim vrstama šteta.

U toku dana se i dalje vode intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenih šteta.

 

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Oraš Planjama rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i kamion, Trans-kop doo.

U MZ Mrkotić rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i 2 kamion Trans-kop doo,

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Križ), 1 mašina KM-Gradnja doo. Vršeno čišćenje potok, angažovana mašina KM -Gradnja doo. Rađen pristup kućama u Piljužićima, angažovana mašina HIFA Oil doo.

U MZ Džemili Planje rađeno na sanaciji više puteva, angažovani Dobojputevi dd.

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

 

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

 

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu otpada na deponiju iz poplavljenih područja .

Angažovani kamioni (jedan šticar) Eko servisa doo i kamion KM-Gradnja doo na odvozu otpada iz Piljužića.

 

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja.

Od strane PVJ Tešanj i vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

  • 1 ekipa ispumpala vodu iz 14 bunara,
  • 1 ekipa izvršila pranje 3 stambena objekta i 1 javnu površinu,

 

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj tokom dana je pojačanim intenzitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 77 objekata sa dva tima.

Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intenzivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.

 

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim Općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 409 prijava po svim vrstama šteta.

 

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izrada Glavnog projekta za EKO OAZU jezero Rastoke možete pogledati ovdje

U Domu zdravlja Tešanj zadnja dva dana bilježi se povećan priliv pacijenata sa stomačnim tegobama.

Ponovno upozoravamo stanovništvo pogođeno elementarnom nepogodom i preporučujemo da se za piće, održavanje lične higijene, pripremu hrane, pranje voća i povrće, pranje posuđa i slično koristi samo prokuhana voda ili flaširana voda.

Ne konzumirati hranu koja je bila u doticaju sa poplavnim vodama, sa smećem, niti hranu koja se otopila u hladnjaku.

Izbjegavati konzumiranje povrća i voća sa poplavljenog područja, osim eventualno onog dobro termički obrađenog.

Pojačati mjere lične i opće higijene.

Što češće prati ruke sapunom i prokuhanom vodom.

Obavezno oprati ruke:

-prije pripreme i konzumiranja hrane;

-nakon korištenja toaleta;

-nakon čišćenja poplavljenih površina i objekata;

-nakon rukovanja predmetima koji su bili onečišćeni poplavnim i kanalizacionim vodama;

-nakon manipulacija sa smećem.

Ne dozvolite djeci da se igraju na poplavljenim površinama. Često im perite ruke.

Vodite računa o higijenskim postupcima prilikom prolaska poplavljenim područjem.

Za dodatne informacije, savjete ili pomoć možete se obratiti Higijensko epidemiološkoj službi na brojeve telefona:
– 032 650 677;
– 032 650 303;

 

 

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

 

Katarska humanitarna organizacija Qatar charity putem Medžlisa islamske zajednice obezbjedila je 220 paketa u kojim se nalazi 15 prehrambenih artikala za stanovništvo sa poplavljenog područja. Predstavnici Humanitarne organizacije i MIZ Tešanj danas su u Vatrogasnom domu predali pakete Komadantu i Načelniku Štaba CZ-a.

Unutar Islamske zajednice osnovan je Ured za društvenu brigu koji djeluje u kontekstu humanitarnog i socijalnog karaktera. Oni su putem Katarske humanitarne organizacije obezbijedili određena sredstava kako bi se pomoglo krajnjim korisnicima, rekao je Glavni imam MIZ Tešanj Fuad ef. Omerbašić

Već je usaglašen način distribucije paketa, a do kraja dana ćemo imati sastanak sa mjesnim imamima i sekretarima MZ, koji će preuzeti obavezu da pakete dostave u svako domaćinstvo. Iako je u toku popis šteta, i ljudi rade na terenu, mi ćemo u okviru općinskog budžeta pokušati obezbijediti direktnu finansijsku pomoć poplavljenim. U narednih 7 dana planira se isplata određenih novčanih sredstva, a nakon kompletiranja procjene i popisa štete, u saradnji sa državom i drugim nivoima vlasti vidjet ćemo mogućnosti sanacije stambenih objekata, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke