Prijava
Ponedjeljak 19.8.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSeminare organizovao COM ART.U Sali Općinskog vijeća Tešanj članovi Komisije za strateško planiranje općinskog razvoja (KPOR) su dobili certifikate MICRO grupacije za učestvovanje na edukaciji za razradu Razvojne strategije. Radionice su održane u augustu i oktobru 2006. godine.
Infrastruktura u poslovnim zonama, ulaganje u znanje, primjena uspješnih projekata samo se neke od tema koje su obrađivane na ovim seminarima.
Radionice je organizovao konsultantski

Sa radionice OSCEOSCE-ove radionice u Tešnju, Visokom i Zenici.U Sali Općinskog vijeća Tešanj u srijedu, 11. aprila, OSCE je organizovao radionicu Uloga pozicije za ljudske resurse u općini. Na radionici učestvuju sve općine Zeničko-dobojskog kantona, odnosno osobe zadužene za upravljanje ljudskim resursima u općinama.
Pored Tešnja planirane su još dvije radionice u Visokom i Zenici. Cilj je osbosobljavanje internih kadrova za savjetodavnu funkciju po pitanju korištenja ljudskih potencijala

Nema slikeOpćina Tešanj i Osnovna škola Abdulvehab Ilhamija Kalošević uputili su Javni poziv za učešće na Konkursu za najbolji likovni i literarni rad na temu OTPOR FAŠIZMU.
Najbolji literarni rad Hamze Beganovića, VII-1 O.Š. 9. septembar Medakovo.Rad možete pročitati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=287
Nema slikeSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Tešanj u saradnji sa srednjim školama upućuje POZIV za učešće na OKRUGLOM STOLU. Tema je: SREDNJE ŠKOLE U TEŠNJU – PRAVCI DALJEG RAZVOJA.Okrugli sto će biti organizovan u Sali Općinskog vijeća Tešanj u petak, 20. aprila, u 14 sati. Krajnji rok za dostavu i prijavu radova je utorak, 17.04.2007. godine.

Javni poziv možete pogledati/učitati sa:

Nema slikeČestitku građanima katoličke vjeroispovjesti u povodu njihovog vjerskog praznika Uskrsa uputili su predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik. Prenosimo je u cijelosti.SVIM GRAÐANIMA BOSNE I HERCEGOVINE KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI, A POSEBNO GRAÐANIMA OPĆINE TEŠANJ I SUSJEDNIH OPĆINA, UPUĆUJEMO NAJISKRENIJE ČESTITKE POVODOM USKRSA, UZ ŽELJE ZA PUNO RADOSTI, LIČNE I PORODIČNE SREĆE I BLAGOSTANJA.


PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Rasim

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke