Prijava
Utorak 23.4.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeInvestitor ovog značajnog projekta je ODRAZ - Agencija za održivi razvoj, a, između ostalog, predviđena je sanacija krova, sanacija mokrog čvora i uređenje čitaonice.U sklopu projekta obnove 40 objekata u FBiH, ovih dana se očekuje početak druge faze radova na sanaciji i dogradnji objekta JU Opća biblioteka u Tešnju. Vrijednost projekta je oko 65.000,00 KM. Ovaj projekat, između ostalog, predviđa sanaciju krova, sanaciju mokrog čvora i uređenje čitaonice. Izvođač ovih radova

Ministar Sreto Tomašević sa načelnikom Ademom Huskićem u  školi u MiljanovcimaProgram posjete obilježile izuzetno značajne aktivnosti, a ministar Tomašević je u pratnji domaćina – Načelnika Huskića posjetio i dvije osnovne škole - u Miljanovcima i Tešnju.U srijedu, 6 jula 2005. godine, Sreto Tomašević, ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta u Vladi Ze-do kantona, boravio je u općini Tešanj. Posjeta je oblježena nizom značajnih aktivnosti. Na početku je u općini Tešanj potpisan Protokol o zajedničkom učešću Općine Tešanj

Nema slikeObavijest o javnoj raspraviOpćinsko vijeće Tešanj na svojoj 9. sjednici održanoj 29.06.2005.godine, razmatrajući Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji, donijelo je zaključak kojim se usvaja Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji i upućuje na javnu raspravu.
Javna rasprava po pomenutom dokumentu ostaje otvorena do 06. augusta 2005. godine.
Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti pismeno na Službu za finansije i ekonomiju Općine Tešanj, ili iznijeti na javnoj

Nema slikeSjednica održana u utorak, 29. juna 2005. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Kompletan Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=179
Nema slikePoziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-02-1-655/05 od 29.03.2005. godine (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 3/05), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti organizuje javnu raspravu o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
Javna rasprava će se održati u utorak, 12.07.2005

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke