Prijava
Četvrtak 19.9.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeOpćinski načelnik raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja (k.č. br 66/19 zv. Ciglana-bara površine 1.118 m2 K.O. Jelah).
Javno otvaranje prijava na konkurs komisija će obaviti 27.06.2006. godine u Sali Općinskog vijeća (nova zgrada) sa početkom u 14,00 sati, u prisustvu zainteresovanih učesnika.Kompletan Konkurs možete pogledati na:

http://www

Potpisivanje ugovora sa izvođačima u Općini TešanjAktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u 2006. godini su u toku. Danas su potpisani i uovori o realizaciji 21 projekta, uglavnom cestovne ifrastrukture.Danas, 2. juna 2006. godine, u Sali Općinskog vijeća potpisani su ugovori sa izvođačima radova za realizaciju 21 projekta u oblasti infrastrukture, uglavnom cestovne. U okviru toga ugovoreno je asfaltiranje puteva u ukupnoj dužini od 13,5 km, a njihova realizacija će uslijediti u narednim danima.
Ugovore su potpisali predstavnici

Nema slikeSjednica održana u utorak, 30. maja 2006. godine, s početkom u 15,00 sati u Sali Općinskog vijeća.Kompletan Izvod iz Zapisnika sa 19. sjednice možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=242
10. kantonalno saobraćajno-obrazovno takmičenjeU petak, 26. maja 2006. godine, u dvorani Osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju održano je 10. saobraćajno-obrazovno takmičenje osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona pod nazivom Tešanj 2006.Učesnici su bili iz 21 osnovne škole sa ukupno 84 takmičara. Najbolje rezultate u muškoj konkurenciji postigli su Haris Mahmutagić iz Maglaja, Ahmed Durmiš iz Zenice i Maid Dizdarević iz Jelaha, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile Dženeta Šabić

Tešanjski bilten, broj 34, naslovnicaIzašao je iz štampe novi, 34. broj Tešanjskog biltena - Internog informativnog glasila Općine Tešanj.
List u kontinuitetu izlazi XI godinu i do sada je izdato preko 100 brojeva ovog biltena pod ovim nazivom ili pod nazivom Gradina.

Bilten možete redovno pratiti, čitati ili učitati u *.pdf formatu na ovim stranicama u modulu Tešanjski bilten ili na:

http://www.opcina-tesanj

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke