Prijava
Četvrtak 19.9.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slike15. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, dvanaest tačaka dnevnog reda održat će se u utorak, 31. januara 2006. godine, s početkom u 13,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.--------------------------------------------------------

Saziv sa dnevnim redom možete pročitati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/article.php?pid=207
Nema slikeProgram rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu usvojen na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. decembra 2005. godine.--------------------------------------
Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2006. godinu možete učitati sa:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=55
Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj na svojoj 14. sjednici održanoj 29. decembra 2005. godine usvojilo je Odluku o općinskim administrativnim taksama.
Odluku u cijelosti možete pogledati na:

http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=54
Nema slikeIz Službe za opću upravu i društvene djelatnosti prenosimo važnu obavijest za buduće braćne partnere.Primjenom novog Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 35/05) nastala je obaveza da matičar sa budućim bračnim partnerima određuje rok za sklapanje braka.

Shodno tome, obavještavamo građane općine Tešanj koji namjeravaju stupiti u bračnu zajednicu da su dužni 30 dana ranije najaviti sklapanje braka i time ispoštovati rok

Nema slikeOpćinski načelnik Adem Huskić i predsjedavajući Općinskog vijeća Rasim Omerbašić uputili su čestitku građanima pravoslavne vjeroispovijesti u povodu Božića.Svim građanima Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti, a posebno građanima općine Tešanj i susjednih općina, najiskrenije čestitamo Božić - jedan od najvećih pravoslavnih blagdana. Neka im i ovi dani božićnih radosti donesu puno lične i porodične sreće i blagostanja.


OPĆINSKI NAČELNIK

Podkategorije

Novosti

Interno informativno glasilo Općine Tešanj

Najava događaja

Čestitke