Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Obavještavaju se privredna društva na području općine Tešanj da je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namjenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Investiciono komenrcijalna banka d.d. Zenica je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke.

 

Biznis servis centar Zeničko-dobojskog kantona će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kiterijima utvrđenim aktima BSC-a te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.

 

Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom djelatnošću.

 

 

 

Sve informacije o uslovima i načinu odobravanja kredita možete pogledati na web stranici Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

 

 

Hamzalija Hojkurić,dipl.ecc.