Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

Rok za dostavu prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog natjecaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 13.11.2013.godine.

Detaljnije možete pogledati na: javni-natjecaj-grant-sredstva-za-2013-godinu

konkurs 2013_11.pdf