Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

 

U organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a, u Sarajevu je u periodu od 1. do 3. decembra 2015. godine održana edukacija i radionica za predstavnike 11 općina čije su aplikacije za ulaganja u razvoj industrijskih zona ocjenjene uspješnim. U ime Općine Tešanj edukaciji su prisustvovali Haška Hundur i Hajrudin Subašić.

 

Općina Tešanj će u skladu sa projektnom aplikacijom u toku 2016. godine u realizaciju nastavka izgradnje treće trake kroz Industrijsku zonu Bukva uložiti 200.000,00 KM od čega iznos od 150.000,00 KM čine sredstva Grant sheme.

 

Od 11 općina kojima su po javnom pozivu za 2015. godinu odobrena sredstva Grant sheme, jedino su Općini Tešanj sredstva odobrena dvije godine zaredom. Naime, Općina Tešanj je jedina od 12 općina uspješno realizirala projekt iz sredstava odobrenih za 2014. godinu i ista opravdala te time stekla uslove da aplicira za sredstva u 2015. godini.