Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Njemački GIZ je u Beogradu 13. i 14. decembra okupio predstavnike općina iz Jugoistočne Evrope na predstavljanju DeveloPPP fonda za podršku firmama iz općina sa BFC certifikatom (općine sa povoljnim poslovnim okruženjem). Naime, Njemački GIZ kroz direktnu podršku privredi želi doprinijeti ekonomskom razvoju BFC općina. Detaljnije predstavljanje kriterija o dostupnosti DeveloPPP programa bit će sredinom januara za firme iz Tešnja (koje su sa min. 25% kapitala iz EU ili EFTA zemalja, godišnjim prometom većim od 1 milion eura, sa min. 10 zaposlenih i tri godine prisutne na tržištu) a podrška je najmanje 200.000 eura za projekat firme koji zadovoljava i javni interes.