Prijava
Utorak 19.3.2019
Događaji:
Pretraga

Katalog možete pogledati na:

 

 

Detaljnije možete pogledati na:

Informator

Ažurirano, maja 2018. godine

Odluka o komunalnim taksama

Komunalnu taksu na istaknutu firmu ratni vojni invalidi sa preko 50 % invalidnosti plaćaju u iznosu od 50 % od propisane takse, ukoliko je RVI nosilac djelatnosti registrovane kao fizičko lice.

Od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu oslobođene su djelatnosti fizičkih lica u oblasti uslužnog zanatstva-tradicionalnih zanata i to: časovničari, obućari, kovači i krečari.

Utvrđena komunalna taksa umanjuje se za 50 % ako se firma ističe u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno ako se obavljanje djelatnosti okonča u toku prvog polugodišta.

 

Odluka o građevinskom zemljištu

Za poslovne i proizvodne objekte kod kojih obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta iznosi od 500,00 do 1.000,00 KM, maximalna visina naknade ne može biti veća od 500,00 KM, a za poslovne i proizvodne objekte kod kojih obračun iznosi preko 1.000,00 KM maximalna visina naknade ne možebiti veća od 1.000,00 KM.

 

Link: http://www.opcina-tesanj.ba/biznis/propisi

Olakšice za domaće i strane investitore na državnom nivou

 

FIPA Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na svojoj stanici redovno informiše investitore o svim povlasticama i olakšicama za investitore u BiH.

 

Pregledom na link

http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA

dostupan je pregled i pojašnjenje olakšica koje nudi država.

 

Za Općine Tešanj, Teslić i Žepče putem linka

http://www.bear.ba/bs/lakoca-poslovanja/poticaji-i-prednosti-za-investitore-u-rs-i-fbih/

dostupan je pregled i pojašnjenje olakšica,

 

Putem linka

http://www.bear.ba/bs/zasto-bear/6-razloga-da-izaberete-bear/povoljni-troskovi-poslovanja-i-pogodnosti-za-investitore/

dobiti ćete informacije zašto da investirate na područje ove tri općine.

Podkategorije

Postupak registracije

Propisi