Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Ažurirano, juna 2020. godine

 

OLAKŠICE I POGODNOSTI KOJE NUDI OPĆINA TEŠANJ

 

Odluka o komunalnim taksama

(“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:4/08, 5/09)

 

Komunalnu taksu na istaknutu firmu ratni vojni invalidi sa preko 50 % invalidnosti plaćaju u iznosu od 50 % od propisane takse, ukoliko je RVI nosilac djelatnosti registrovane kao fizičko lice.

 

Od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu oslobođene su djelatnosti fizičkih lica u oblasti uslužnog zanatstva-tradicionalnih zanata i to: časovničari, obućari, kovači i krečari.

 

Utvrđena komunalna taksa umanjuje se za 50 % ako se firma ističe u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno ako se obavljanje djelatnosti okonča u toku prvog polugodišta.

 

 

Odluka o komunalnoj naknadi

(“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:4/19)

 

Od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobođeni su:

 • javna komunalna preduzeća,
 • slobodne zone i korisnici slobodnih zona,
 • korisnici stalne socijalne pomoći za stambene prostore,
 • vlasnici odnosno korisnici nedovršenih/neuslovnih prostora,
 • Općina Tešanj i mjesne zajednice,
 • Crkve i vjerske zajednice za objekte i prostore koji služe za vjerske potrebe,
 • Udruženja i fondacije (nevladine organizacije, udruženja građana, sportski kolektivi).

Pravo oslobađanja od obavze plaćnja komunalne naknade ne mogu ostavariti pobrojane kategorije obveznika ako su poslovni, stambeni i drugi prostor na kome imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja dati u zakup ili na privremeno korištenje drugim licima.

 

 

Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:9/19)

 

Odlukom se utvrđuju pogodnosti investitorima koji na njenom području započinju izgradnju poslovnog objekta, uzimaju u zakup poslovni prostor ili započinju obavljanje djelatnosti koje u svojim proizvodnim i uslužnim procesima koriste napredne informacione tehnologije, CNC mašine ili izradu programskih aplikacija za rad mašina i druge digitalne namjene. Pogodnosti koje će Investitor koristiti odnose se na oslobođanje od plaćanja taksa i naknada koje su propisane općinskim odlukama i to:

 1. a) Općinska administrativna taksa i naknada,
 2. b) Taksa na svaku istaknutu firmu,
 3. c) Priključna taksa za vodovod i kanalizaciju,
 4. d) Priključna taksa na toplovodnu mrežu,
 5. e) Komunalna naknada,
 6. f) Naknada za uređenje,
 7. g) Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
 8. h) Naknada za vatrogastvo

 

Pogodnosti po osnovu oslobađanja od plaćanja komunalne takse na svaku istaknutu firmu, već su propisane Odlukom o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 4/08 i 5/09).

 

 

Link: http://www.opcina-tesanj.ba/biznis/propisi

 

Olakšice za domaće i strane investitore na državnom nivou

 

FIPA Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na svojoj stanici redovno informiše investitore o svim povlasticama i olakšicama za investitore u BiH.

 

Pregledom na link

http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA

dostupan je pregled i pojašnjenje olakšica koje nudi država.

 

Za Općine Tešanj, Teslić i Žepče putem linka

http://www.bear.ba/bs/lakoca-poslovanja/poticaji-i-prednosti-za-investitore-u-rs-i-fbih/

dostupan je pregled i pojašnjenje olakšica,

 

Putem linka

http://www.bear.ba/bs/zasto-bear/6-razloga-da-izaberete-bear/povoljni-troskovi-poslovanja-i-pogodnosti-za-investitore/

dobiti ćete informacije zašto da investirate na područje ove tri općine.

Informacije o uslovima i mogućnostima kreditiranja možete pogledati na:

 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

http://www.rbfbih.ba/bih/index.php

 

Vakufska banka

http://vakuba.ba/tekst.php?ID=8

 

Uni Credit banka

https://www.unicreditbank.ba/home/wps/wcm/connect/ucb_ba/public/poduzetnici

 

Sparkasse banka

https://www.sparkasse.ba/bs/mala-i-srednja-preduzeca/pravna-lica

 

Raifeisen banka

https://www.raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/2

 

ZiraatBank

http://www.ziraatbank.ba/v2/bh/index.php?cl=2

 

Investiciono-komercijalna banka

http://www.ikbze.ba/pravna-lica/krediti-za-pravna-lica

 

NLB banka

http://www.nlb.ba/page.aspx?pid=iuis1ZgO0NU=&t=Poslovna_lica

 

Privredna banka

http://www.pbs.ba/?page_id=98

 

Intesa Sanpaolo banka

http://www.intesasanpaolobanka.ba/txt.php?ID=46#

 

 

Ovdje možete pronaći sve potrebne podatke ukoliko ste odlučili investirati na području općine Tešanj, ili se želite informisati o mogućnostima i pogodnostima koje Općina Tešanj nudi investitorima.

Poslovne zone

Postupak registracije

Propisi

Korisni linkovi

 

Sve detaljnije informacije možete dobiti u Službi za finansije, privredu i inspekcije Općine Tešanj na broj 032/650 022.

Kontakt osoba: Haška Hundur, dipl.ecc.

 

Podkategorije

Postupak registracije

Propisi