Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj - JAMI (proizvodnja pita i ostalih gotovih i polugotovih jela) i Piro promet (promet građevinskog materijala).

Kroz razgovor sa privrednicima, Općinski načelnik se na licu mjesta upoznao sa trenutnim aktivnostima i poslovnim planovima ovih firmi, ali i o budućim investicijama.

Tokom posjete, Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo viđenim i čestitao privrednicima na poslovnom uspjehu koji postižu.

 U sjedištu Vlade FBiH, Općina Tešanj i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta potpisali su ugovor o dodjeli 150.000 KM poticajnih sredstava za unapređenje poslovnih zona.

Ova poticajna sredstva bit će iskorištena u narednoj godini za poboljšanje poslovne infrastrukture u poslovnoj zoni VILA (nastavak izgradnje treće saobraćajne trake u Bukvi) i kao podrška boljem poslovnom okruženju za privlačenje novih investicija i proširenje postojećih poslovnih subjekata.

 

Odluku možete pogledati na:

Odluka_postinvesticiona podrska

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj – Medena commerc i SGI.

Tokom posjete ovim fimama, Načelnik je od vlasnika firme Medena commerc (Fikret Ireiz) i direktora firme SGI (Jasmin Mahalbašić) saznao osnovne podatke o firmama, kao i trenutne aktivnosti na kojima rade. Ovom prilikom, razgovarano je i o budućim investicijama - razvojnim planovima, proširivanju kapaciteta i novim zapošljavanjima.

Stalne posjete i kontakte sa privredom koristimo da se upoznamo i vidimo šta je to sa čime se naši privrednici susreću u svakodnevnom radu i da pokušamo pomoći ukoliko za to postoji potreba i mogućnost, kazao je Općinski načelni Suad Huskić.

U okviru implementacije projekta BFC SEE u Sarajevu je održana Konferencija o programu certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okuženjem u jugoistočnoj Evropi, u cilju stvaranja i unapređenja povoljnog poslovnog okruženja na nivou lokalnih samouprava, pribavljanja akreditacije za BFC certifikaciju i provođenje certifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Na Konferenciji je upriličeno svečano potpisivanje ugovora sa osam općina (Bosanska Krupa, Goražde, Konjic, Livno, Prozor-Rama, Tešanj, Visoko, Žepče) i sa gradom Bihaćem. Ovaj projekat podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida).

U maju ove godine raspisan je Javni poziv kojim su pozvane sve jedinice lokalne samouprave koje se smatraju dovoljno spremnim za ispunjene kriterija da se uključe u proces za dobijanje certifikata. Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, efikasnost birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

Podkategorije

Savjet za lokalni ekonomski razvoj