Login
Thursday 20.2.2020
Live ticker:
Search

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su Sporazum o sufinansiranju rada ovog Centra. U okviru ove javne ustanove radi i Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Tešnju. Za sufinansiranje rada Dnevnog centra, u općinskom Budžetu planirano je 40.000 KM. Ovom prilikom, Općinski načelnik i Direktor Centra, posjetili su Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, 05.02.2020. godine, objavljena je Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu. Na osnovu navedene liste su urađena rješenja o dodjeli stipendija, a o dodjeli rješenja će studenti biti obavješteni naknadno.
Konačnu listu stipendista možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje stambenog objekta u Tešnju možete pogledati ovdje

Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje produžetka kolektora BI možete pogledati ovdje

Općinsko vijeće Tešanj, na 35. sjednici razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanjem otpadom općine Tešanj 2020-2024., usvojilo je zaključak kojim se prihvata Nacrt i upućuje u javnu raspravu do 10. marta 2020. godine.

Usmena rasprava će se održati 28. februara 2020. godine u 13,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Kompletan poziv na javnu raspravu možete pogledati ovdje

Angažovanjem grupe nezaposlenih lica i kroz ugovor sa JP RAD svakodnevno se radi na uklanjanju smeća koje neodgovorni građani odlažu na nedozvoljenim lokacijama i u putnom pojasu.
U posljednje vrijeme uklonjen je otpad u putnom pojasu Tešanj-Tešanjka, Medakovo-Šije i Crni vrh, a putem JP RAD uklonjene su manje deponije smeća na Logobarama i Hrvatinovićima.
Sve količine smeća prikupljene u volonterskim akcijama, JP RAD će prevesti i deponovati na deponiju u Bukvi, a troškove snosi Općina.
U rješavanje problema nelegalnog i neodgovornog odlaganja otpada aktivnije će biti uključena i komunalna inspekcija otkrivanjem počinioca i dostavljanjem prekršajne prijave za kažnjavanje putem Suda.

Konkurs za dodjelu finansijske podrške redovnim studentima dodiplomskog studija u studijskoj 2019/2020. godini možete pogledati ovdje

Kriterije za dodjeli finansijske podrške redovnim studentima dodiplomskog studija u studijskoj 2019/2020. godini možete pogledati ovdje

 

NAPOMENA:

  • Studenti čiji imovinski cenzus ne prelazi 350 KM po članu porodice podnose dva zahtjeva i to zahtjev za stipendiju Ministarstva obrazovanja i zahtjev za finansijsku podršku u školovanju Općine Tešanj (jedna dokumentacija za oba zahtjeva).
  • Studenti čiji imovinski cenzus prelazi 350 KM po članu porodice podnose samo zahtjev za stipendiju Ministarstva obrazovanja ZDK.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK možete pogledati ovdje

Općina Tešanj potpisala je sporazum o saradnji sa pet italijanskih općina u regiji Brescia: Costa Volpino, Rogno, Pian Camuno, Angolo Terme i Salero. Općinski načelnik Suad Huskić sa načelnicima općina Maglaj i Zavidovići u okviru zajedničke posjete Republici Italiji, u ime Općine Tešanj, potpisao je sporazum o saradnji iz oblasti kulture, sporta, turizma i ekonomije, kao okvir buduće saradnje, sa ovim, ali i drugim općinama iz ove regije.

Bila je ovo uzvratna posjeta, budući da su predstavnici općine Costa Volpino u prtethodnoj godini posjetili općinu Tešanj. Inicijator ove saradnje i potpisivanja protokola je udruženje Ljiljan, koje okuplja ljude porijeklom iz BiH u ovoj regiji. S obzirom da se radi o općinama u kojima žive ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ova posjeta je imala za cilj da pruži i podršku našim sugrađanima u njihovoj integraciji u Republici Italiji, ali još više u očuvanju njihovog identiteta, očuvanja veza sa domovinom Bosnom i Hercegovinom.
Tokom boravka, načelnici općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići posjetili su dopunsku školu i uručili poklone za djecu koja pohađaju ovu školu i obnavljaju znanje bosanskog jezika, kulture i običaja naše domovine. Nakon posjete općinama i prezentacije istih, nedvosmisleno se vidio potencijal za saradnju u različitim sferama.
Svim događajima je prisustvovao i aktivno učestvovao i generalni konzul u Milanu, Dragan Mihaljević.

Općina Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj su učesnici u projektu za upravljanje posebnim kategorijama otpada, koji ima za cilj uspostavljanje sistema, promociju dobrih praksi i edukaciju.

Za pet općina u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu partneri u projektu su REZ agencija, GIZ i ALBA Zenica d.o.o.

U ponedjeljak, 10. februara ispuručene su tipske posude za odlaganje posebnih kategorija otpada, i u najskorije vrijeme će biti stavljene u funkciju na posebno uređenoj lokaciji deponije u Bukvi.

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održan nastavak 35. sjednice Vijeća, na kojoj su razmatrane preostale tačke dnevnog reda:

7.Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019. godine,

8.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu,

9.Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca,

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

11.Informacija o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj,

12.Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini,

13.Informacija o postupku eksproprijacije.

Tokom sjednice najviše rasprave je bilo oko posljednje tačke dnevnog reda, koja je nakon rasprave, uz zaključak, usvojena. Vijeće je raspravljalo i ostalim tačkama dnevnog reda.

Na današnoj sjednici, Arijana Brkić je imenovana za Općinskog pravobranioca, na mandatni period 2020-2024. godina.