Login
Thursday 9.7.2020
Live ticker:
Search

U toku su aktivnosti na sanaciji nastalih oštećenja na vodotocima usljed bujičnih voda, kao i aktivnosti na provođenju redovnih preventivnih mjera na zaštiti od poplava i sanaciji klizišta na području općine Tešanj. Završene su aktivnosti u MZ Bukva, a trenutno se aktivnosti odvijaju u MZ Rosulje. Izvođač radova je KM-Gradnja d.o.o Miljanovci.

Započeti su radovi na pripremi za asfaltiranje u Ul. Safvet bega Bašagića u Tešnju. Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice puta Ripna u MZ Jablanica. Radove na navedenim projektima vrši firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je IG Institut d.d. Banja Luka.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena iz Budžeta Općine.

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području općine Tešanj možete pogledati ovdje

Općinski načelnik sa saradnicima je tokom prethodnih 10 dana organizovao radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Tešanj, Novi Miljanovci i Jelah. Sa predstavnicima MZ Tešanj razgovaralo se o problemima starih korisnika na vodovodu Tepe-Hravtinovići i stepenu realizacije kapitalnih projekata, aktivnostima tokom 2020.godine, problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom realizacije svakodnevnih poslova, te planovima razvoja MZ koji se planiraju realizovati tokom tekuće i narednih godina.

Sa predstavnicima Savjeta MZ Novi Miljanovci i direktorom Doma zdravlja težište razgovora bilo je usmjereno na završetak radova na gradnji Ambulante, nedovršenim poslovima, Ugovorom o definisanju međusobnih odnosa u narednom periodu i okvirnom vremenu početka rada novoizgrađene Ambulante .

Sa predstavnicima MZ Jelah razgovaralo se o mnoštvu pitanja koje se tiču svih građana Jelaha i šire društvene zajednice. Između ostalog riječi je bilo o školskom prostoru, gradnji sportske dvorane, gradnji raskrsnice, vodovodu, kanalizaciji i drugim problemima sa kojim se susreću organi MZ tokom redovnog rada i realizacije projekata.

Svi sastanci su rezultirali donošenjem velikog broja konkretnih i usaglašenih zaključaka čija realizacija (većine njih) je već u toku. Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Planje - Mrkotić u MZ Oraš Planje. Izvođač radova je firma HAJDIĆ doo Maglaj, a nadzor vrši Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su u budžetu Općine Tešanj.

Služba civilne zaštite Općine Tešanj, dio vatrogasne opreme dodijelila je dobrovoljnim vatrogasnim društvima Jelah i Tešanj 1905. Oprema je nabavljena iz sredstava Fonda za vatrogastvo. Ova oprema će pomoći u aktivnostima gašenja požara i poslovima ispumpavanja vode tokom poplava. Vrijednost opreme je 10.450,00 KM.

 

U toku je realizacija projekata sa Liste kapitalnih projekata za 2020. godinu :

1.Nastavak izgradnje poslovnog objekta za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje, izvođač radova je firma NEDJING doo Tešanj, a nadzor vrši Arh-studio doo Tešanj.

2.Rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta Zema-Alići, izvođača radova je firma HAJDIĆ doo Maglaj, a nadzor vrši Institut za građevinarstvo IG Banja Luka.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za dijelove Bosne i Hercegovine, koje obuhvata i područje općine Tešanj. U skladu sa istim prognoziraju se padavine od 30 do 60 mm/24 sata, a lokalno i do 80 mm/24 sata. U skladu sa navedenim upozoravaju se građani da preventivno preduzmu potrebne radnje na pregledu i čišćenju svojih propusta, cijevovoda i odvodnih kanala, kao i stalno praćenje vodostaja. kako bi smanjili mogućnost plavljenja objekata i nastanak mogućih šteta.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

Obavještavamo redovne studente sa područja općine Tešanj koji su konkurisali za ostvarivanje prava na općinsku finansijsku podršku školovanju kao i na konkurs za dodjelu stipendije putem Ministarstva obrazovanja, da je Općina Tešanj završila kompletnu proceduru za oba konkursa. Također naglašavamo da smo 16. aprila Ministarstvu proslijedili sve potrebne podatke kada su u pitanju studenti sa područja općine Tešanj. Potpisivanje ugovora za općinsku finansijsku podršku čekamo zbog objave konačne liste Ministarstva, zbog mogućnosti korištenja finansiranja studenata iz drugih izvora.

 

Koristimo priliku da uputimo izvinjenje svim studentima koji čekaju rezultate konkursa, jer je potpisivanje naših ugovora uslovljeno završetkom procedure Ministarstva obrazovanja ZDK.

 

Također, naglašavamo, da smo u cilju prevazilaženja ove situacije, uputili Ministarstvu pismo urgencije kojim smo tražili dodatne informacije i okončanje procedure.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mr. Sci. Suad Huskić

Završeni su radovi na asfaltiranju Novog puta, nastavak od ulice Hasana K. Pruščaka u MZ Jelah. Sredstva za finansiranje projekta obezbijeđena su u budžetu Općine, a izvođač radova je firma Doboj putevi d.d. Doboj Jug. Nadzor nad izvođenjem radova vrši IG Institut Banja Luka.

Informišemo građane sa područja općine Tešanj da će Kantonalni zavod za pravnu pomoć nastaviti sa pružanjem besplatne pravne pomoći.

Od 22.6.2020. godine (ponedjeljak) besplatna pravna pomoć će biti  omogućena svakih 15 dana u periodu od 9,30 do 11,30 sati u prostoriji Općine Tešanj.

Građani prilikom dolaska u Općinu Tešanj potrebno je da se prijave kod  portira, a sve dodatne informacije možete ostvariti putem mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.telefon: 032 460 760