Login
Monday 21.10.2019
Live ticker:
Search

Završeni su radovi na sanaciji lijeve obale rijeke Usore u Jelahu u dužini od 180 metara nizvodno od mosta Lejle Mulalić.
Radove je finansirala Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u iznosu od 148.000,00 KM. Izvođač radova je firma Roading d.o.o. Gračanica, nadzor je PGP Hidroinženjering d.o.o. Tuzla.

 

Nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan je ugovor za asfaltiranje dionice puta Miljanovci – Palučak. Radi se o završnoj fazi puta ukupne dužine 2000m. Projekat se finansira sredstvima Općine Tešanj i mještana, a izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Također, potpisan je i ugovor za izgradnju trotoara u Jelahu, dionica Šoping centar - FAD. Izvođač radova je firma Geo put d.o.o. Maglaj.

Danas je u Općini Tešanj potpisan ugovor za posljednju fazu radova na izgradnji vodovoda Raduša. Vrijednost današnjeg ugovora je 744.577,46 KM, od čega je 260.000 KM obezbijeđeno kroz projekat MEG (sredstva Vlade Švicarske), a ostatak su obezbijedili Vlada ZDK (280.000 KM) i Općina Tešanj i građani (204.577,46 KM).

Ugovor su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić, Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Mirnes Bašić, predstavnik UNDP-a Alen Robović i izvođač radova, direktor firme AB trans d.o.o. Tešanj Almir Brka.

Sretan sam da smo danas potpisali ugovor za završne radove na distributivnoj mreži vodovoda Raduša. Riječ je o 15-20 kilometara ostatka mreže, tri pumpne stanice u Kotlanicama, Dolcu i Gornjoj Raduši. Nakon ovoga očekujemo rad na kućnim priključcima. Ukupna vrijednost vodovoda Raduša je 2,1 milion maraka, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Vodovod u MZ Raduša će postati dio vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Rad Tešanj, dok će se snabdijevanje vodom vršiti sa izvorišta u Jelah Polju.

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1176/19, raspisan je Oglas za prijem u radni odnos, koji možete pogledati ovdje

JP Rad Tešanj je raspisalo oglas za prijem u radni odnos, koji možete pogledati ovdje

Shodno strateškom opredijeljenju Općine Tešanj u svrhu podrške akcijama volontiranja, pokrenut je projekat Mreža volontera. Formiran je Inicijativni odbor, te pokrenute određene aktivnosti.

Cilj je evidentiranje lica zainteresovanih za volontiranje u zajednici, njihovo umrežavanje, podrška i stvaranje baze podataka volontera sa kompetencijama, referencama i namjerama volontiranja, te mogućnostima organizovanja na zajedničkom djelovanju.

Ovim putem pozivamo zainteresovane da se prijave.

Detaljnije možete pogledati ovdje

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 32. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu

2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu,

3.Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine,

4.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama,

5.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,

6.Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije,

7.Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

9.Informacija o postupku eksproprijacije,

10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" Tešanj.

Prije usvajanja dnevnog reda, Općinski načelnik je povukao 9. tačku Informacija o postupku eksproprijacije, a na dnevni red je uvrštena tačka, koja je povučena na prethodnoj sjednici Vijeća - Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi, firmi Madi d.o.o. Tešanj.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave, usvojene. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je u subotu, 05.10.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 06.10.2019. godine u 14,00 sati.

Nakon uspješno završene procedure javne nabavke, Općinski načelnik Suad Huskić potpisao je ugovore za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području općine Tešanj za sezonu 2019/2020. godinu. Ugovori su potpisani sa firmama AB trans d.o.o. Tešanj, Dobojputevi d.d. Doboj Jug, Geo put d.o.o. Maglaj, Trans kop d.o.o. Tešanj, KM gradnja d.o.o. Tešanj i JKP Rad Tešanj.

Potpisivanjem ovih ugovora obuhvaćeno je održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica, ukupne dužine 112,33 km. Vrijednost potpisanih ugovora je 278.092,25 KM.

Realizirajući strateški cilj Opremanje poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajima, Općina Tešanj je na Poziv Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona o subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, aplicirala za sredstva potrebna za realizaciju projekta Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture saobraćajnica I i III Poslovne zone Glinište (PZ “Ciglana-Glinište”).

Projekat ukupne vrijednosti 211.340,61 KM finansirat će se sredstvima Miistarstva za privredu u vrijednosti 150.000,00 KM uz učešće Općine Tešanj od 61.340,61 KM.

Izgradnja saobraćajnica sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom u Poslovnoj zoni Glinište je započela 2011. godine realizacijom I faze projekta. S obzirom na finansijsku vrijednost investicije realizacija samog projekta se odvijala fazno, u zavisnosti od priliva finansijskih sredstava.

Predmet ovog Projekta je dio saobraćajnica koji se realizovao u samom početku uređenja Poslovne zone Glinište. Zbog nedostatka sredstava saobraćajnice su asfaltirane samo nosivim slojem asfalta, a projektom je predviđen i habajući sloj. U toku eksplatacije ali i izgradnje poslovnih objekata, novih saobraćajnica, kroz protekle godine došlo je do oštećenja nosivog sloja asfalta koji otežava sigurno odvijanje saobraćaja. Ovim Projektom je predviđeno da se izvrši frezanje nosivog sloja asfalta i uradi habajući sloj debljine 5 cm. Osim toga na ovim saobraćajnicama asfaltirat će se trotoari kako bi se obezbjedio i bezbjedan saobraćaj za pješake, te izgradnja 28 stubova javne rasvjete sa 30 LED svjetiljki kako bi se Poslovna zona Glinište privela krajnjoj namjeni i obezbjedilo adekvatno poslovno okruženje postojećim i budućim poslovnim subjektima.

Delegacija Grada Cazina koju su činili Hamdija Lubijankić (savjetnik Gradonačelnika), Sandi Salkić (savjetnik Gradonačelnika), Admir Pjanić (šef Službe za privredu), Enes Hajrulahović (saradnik za privredu) i Emir Beganović (saradnik za upravljenjem razvojem) posjetili su Općinu Tešanj. Goste je primio Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima. Tokom sastanka, razgovarano je o ekonomskom razvoju i napretku općine Tešanj, poslovnim zonama, privlačenju stranih investitora. Općina Tešanj i Grad Cazin su i ranije sarađivali na razmijeni iskustava u projektima - emitovanju općinskih obveznica i projektu katastra, a saradnja na različitim projektima se očekuje i u narednom periodu.

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, potpisani su ugovori između Ministarstva za boračka pitanja ZDK, Općine Tešanj i uspješnih kandidata koji su ispunili sve kriterije prema Programu poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračke populacije.

Navedenom podrškom zaposleno je 6 pripadnika boračke populacije, a 15 ih je pokrenulo vlastiti prvi biznis na području općine Tešanj.

Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo 156.000 KM, a sredstva će se isplaćivati na mjesečnom nivou i u ratama, uz obavezu Općine Tešanj da kontroliše urednost ispunjavanja ugovorenih obaveza.

U narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora sa još oko 40 pripadnika boračke populacije koji su u ranijem periodu pokrenuli vlastiti biznis i koji su uspješno poslovali (biznis plus).