Login
Monday 13.7.2020
Live ticker:
Search

Implementacijom rezultata Lokalnih izbora 2016. godine u radu Vijeća učestvuje sedam političkih stranaka.

Prema broju vijećnika raspored je sljedeći:

- Stranka demokratske akcije (SDA) - 11 vijećnika

- Socijaldemokratska partija (SDP) - 5 vijećnika

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) - 2 vijećnika

- Bosanskohercegovačka patriotska stranka SH (BPS-SH) - 2 vijećnika

- Savez za bolju budućnost BiH (SBB) - 2 vijećnika

- Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) - 2 vijećnika

- Naša stranka (NS) - 1 vijećnik

 

Vijećnici Općinskog vijeća Tešanj su:

 

 

Predsjedavajući - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 16.11.1959. godine
Zaposlen: Zuteks d.o.o. Jelah


Telefon: 061 142-707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Vukovo bb

 

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 30.09.1986.godine. Živi u Jelahu. Suvlasnik i direktor privatnog preduzeća Zuteks D.O.O Jelah. Član rukovodstva MO SDA Jelah, aktivista kroz udruženja privrednika Tešanj, te posebno prepoznatljiv u kulturno umjetničkom društvu Izudin Mulabećirović - Izo Jelah. Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 10.08.1986.


Telefon: 066/734-064
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: 1.mart, Jelah

Profesor geografije. Neoženjen.

Vijećnik - SDP

Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 11.2.1961.


Telefon: 061/798-590
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Vukovo, Tešanj

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 4.04.1986.


Telefon: 061/372-404
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa:Kasima Salkičevića 6, Jelah

Elektrotehničar energetike. Oženjen, otac jednog djeteta.

Subcategories

Zapisnici Općinskog vijeća

Materijali za sjednice

Sazivi

Službeni glasnici Općine Tešanj

Programi rada Općinskog vijeća Tešanj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj