Login
Monday 13.7.2020
Live ticker:
Search

Općina Tešanj je od 20. januara 2004. godine certificirana po standardima kvaliteta ISO 9001 : 2000 certifikatom broj 146938.

Ova certifikacija predstavlja vrijednost kojom se dokazuje naš uspjeh i trajno opredjeljenje da vlastiti posao – pružanje usluga građanima obavljamo profesionalno i dosljedno.

 

 

Također, od 2012. godine Općina Tešanj uspješno je certificirana i po standardu ISO 14001:2004, čime je Općina Tešanj dodatno ojačala svoju stalnu brigu za okoliš.

Certifikaciju je obavila Certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Certifikacijska kuća Bureau Veritas (BVQI), 20. decembra 2016. godine obavila je nadzorne audite sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004, te su u Općinu Tešanj zvanično dostavljene i ocjene sa nadzornih audita koje potvrđuju da je sistem upravljanja kvalitetom i okolišem na zavidnoj razini i da u potpunosti zadovoljava zahtjeve normi, a posebno potrebe krajnjih korisnika.

 

Podsjetimo, Općina Tešanj certificirana je po standardima upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 20. januara 2004. godine, a po normama upravljanja okolišem ISO 14001:2004 16. februara 2012. godine.

 

U Općini Tešanj je u toku eksterni kontrolni audit za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i recertifikacijski audit za sistem upravljanja okolišem 14001:2004.

Audit će se obaviti danas i sutra, a izvršit će ih auditor certifikacijske kuće Bureau veritas, Sanjin Konjhodžić.

U Općini Tešanj danas je uspješno realiziran drugi interni audit sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2004.

Audit tim, na čijem čelu je bila Alma Begić-Hondo izvršio je uvid u sve rukovodne i glavne procese, te procese upravljanja sistemom okoliša.

Također je auditiran i elektronski registar propisa.

Ocjenu sa danas održanog audita, Predstavnik rukovodstva za kvalitet i okoliš Ferid Mustafić prezentirat će na sastanku menadžmenta Općine.

 

U Općini Tešanj su 7. i 8. januara 2014. godine održana dva nadzorna audita za sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i okolišem ISO 14001:2004.

Audite je, u ime certifikacijske kuće Bureau veritas obavio auditor Sanjin Konjhodžić.

Ukupni rezultati oba audita bit će sadržani u ocjeni auditora koja će Općini Tešanj biti dostavljena u narednim danima.