Login
Thursday 16.7.2020
Live ticker:
Search

Implementacijom rezultata Lokalnih izbora 2016. godine u radu Vijeća učestvuje sedam političkih stranaka.

Prema broju vijećnika raspored je sljedeći:

- Stranka demokratske akcije (SDA) - 11 vijećnika

- Socijaldemokratska partija (SDP) - 5 vijećnika

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) - 2 vijećnika

- Bosanskohercegovačka patriotska stranka SH (BPS-SH) - 2 vijećnika

- Savez za bolju budućnost BiH (SBB) - 2 vijećnika

- Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) - 2 vijećnika

- Naša stranka (NS) - 1 vijećnik

 

Vijećnici Općinskog vijeća Tešanj su:

 

 

Predsjedavajući - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 16.11.1959. godine
Zaposlen: Zuteks d.o.o. Jelah


Telefon: 061 142-707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Vukovo bb

 

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 30.09.1986.godine. Živi u Jelahu. Suvlasnik i direktor privatnog preduzeća Zuteks D.O.O Jelah. Član rukovodstva MO SDA Jelah, aktivista kroz udruženja privrednika Tešanj, te posebno prepoznatljiv u kulturno umjetničkom društvu Izudin Mulabećirović - Izo Jelah. Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SDP

Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 11.2.1961.


Telefon: 061/798-590
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Vukovo, Tešanj

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 10.08.1986.


Telefon: 066/734-064
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: 1.mart, Jelah

Profesor geografije. Neoženjen.

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 4.04.1986.


Telefon: 061/372-404
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa:Kasima Salkičevića 6, Jelah

Elektrotehničar energetike. Oženjen, otac jednog djeteta.

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 24.09.1978.


Telefon: 061/587-680
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Piljužići b.b., Tešanj

Tehničar drumskog saobraćaja. Oženjen.

Vijećnik - SDP
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 13.10.1962.


Telefon: 061/792-035
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Dobropolje 41., Tešanj

Specijalista opšte hirurgije, Subspecijalista vaskularne hirurgije. Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - BPS - Sefer Halilović
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 02.09.1973.


Telefon: 062/164-299
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Trepče b.b., Tešanj

Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 11.09.1976.


Telefon: 061/788-371
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Bukva 132., Tešanj

Diplomirani inžinjer elektrotehnike. Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja:14.11.1969.


Telefon: 061/793-734
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Šije b.b., Tešanj

Diplomirani ekonomista. Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - SBiH
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 02.09.1964.


Telefon: 061/166-630
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Šije b.b., Tešanj

Diplomirani ekonomista i Poljoprivredni inžinjer. Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - NS
Stručna sprema: VSS, Dr. Sc.
Datum rođenja: 21.09.1983.


Telefon: 061/779-763
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Jelaškog odreda 56, Jelah

Doktor ekoloških nauka. Neoženjen.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 24.01.1983.


Telefon: 062/ 328-706
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Kalošević, b.b., Tešanj

Profesor razredne nastave. Udata, majka troje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 26.09.1982.


Telefon: 061/ 744-711
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Kraševo, Tešanj

Elektrotehničar energetike. Neoženjen.

Vijećnik - A-SDA
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 20.02.1970.


Telefon: 061/545-594
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Rosulje 129, Tešanj

Mašinski tehničar. Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 30.07.1986.


Telefon: 061/517-694
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Novi Miljanovci312, Tešanj

Profesor Tehničkog odgoja i Informatike. Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - A-SDA
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 10.03.1977.


Telefon: 061/181-561
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Piljužići, bb Tešanj

Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SBB
Stručna sprema: VSS - Mr.Ph.
Datum rođenja: 22.05.1979.


Telefon: 061/792-233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Adresa: Hajrudina Hajdića bb, 74260 Tešanj

Magistar farmacije. Oženjen, otac troje djece

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: VSS
Datum rođenja: 8.09.1986.


Telefon: 061/ 587-056
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Put Izudina Alićehajića 91, Bukva, Tešanj

Diplomirani žurnalisata. Oženjen, otac jednog djeteta.

Zamjenik Predsjedavajućeg - SBB
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 06.06.1976. godine
Zaposlen:

Telefon: 032 660-467  062 501-655
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Dž. Planje bb

Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - SDA

Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 30.05.1974.


Telefon: 061/162-309
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Bobare br 143, Tešanj

 Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - BPS
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 18.02.1982. godine
Zaposlen: Hidroline doo Tešanj

Telefon: 061 876-806
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Raduša bb

Oženjen, otac dvoje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: KV zidar
Datum rođenja: 4.01.1949. godine


Telefon: 061 176 856
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Vukovo bb

 

Oženjen, otac troje djece.

Vijećnik - SDA
Stručna sprema: SSS
Datum rođenja: 17.06.1963. godine
Zaposlen: Prirodni kiseljak Princess O. Planje Tešanj

Telefon: 032 660 - 777, 032 660 - 949, 061 753 - 430
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: O. Planje b.b., Tešanj

Zanimalje ekonomski tehničar. Oženjen, otac troje djece.
Zaposlen u Prirodni kiseljak Princess Oraš Planje Tešanj.

 

 

 Vijećnik - SBIH
Stručna sprema: V stepen - ugostiteljsko-turistička
Datum rođenja: 06.06.1964. godine
Zaposlen: SSŠ Tešanj

Telefon: 061 481 - 533
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa: Tešanj, Obala bb

Nastavnica praktične nastave u SSŠ Tešanj.
Majka dvoje djece.
U mandatu 2004. - 2008. obavljala funkciju Vijećnik - Predsjednk Kluba vijećnika SBiH

 

Odluku o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće možete pogledati na:

odluka o naknadama

 

 

 

Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika - vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj

.Kodeks ponasanja izabranih zvanicnika

Subcategories

Zapisnici Općinskog vijeća

Materijali za sjednice

Sazivi

Službeni glasnici Općine Tešanj

Programi rada Općinskog vijeća Tešanj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj