Login
Wednesday 27.5.2020
Live ticker:
Search

Materijali za 38. sjednicu Vijeća:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite općine Tešanj za period 2012-2017

odluka o usvajanju strategije soc zatite.pdf

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2012. godini

poljo-odluka_2012.pdf

poljo-program_2012.pdf

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta

odluka zdravstv savjet.pdf

4. Prijedlog odluka o zdravstvenim ustanovama

odluka apoteka.pdf

odluka bolnica.pdf

odluka dom zdravlja.pdf

5. Prijedlog Zaključka o produženju mandata Općinskog pravobranioca

prijedlog_zakljuka_produzenje_mandata_opcinskompravobraniocu.pdf

6. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period  01.01. – 31.12.2011. godine

izvjetaj ov 2011.pdf

7. Informacija o realizaciji Strategije za dostizanje vizije, Strategije razvoja općine Tešanj  2007-2015  i Strategije podrške mladima 2010-2015

strateskidokumentiinformacija_mart2012.pdf

8. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2011. godini

informacija mz za 2011 final.pdf

9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2011. godinu

inf.nvo 2011.pdf

10. Informacija o statusu zemljoradničke zadruge i zadružne imovine ZZ „Jelah“ Jelah

info zz vijece 14-3-12.pdf

11. Prijedlog rješenja u skladu sa članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanje pravavlasništva u korist graditelja objekta Žilić Fahrudina i Zlate iz Krndije

zilic fahrudin.pdf

12. Prijedlog Zaključka o ne prihvatanju ponude Gazić Nijaza iz Tešnja za preuzimanje iz njegovog posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta

gazic nijaz.pdf

13. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj

prosjecna-mart-2012.pdf

14. Prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti (koncesija Krtović)

-prijedlog_odluka-krtovic.pdf