Login
Monday 25.5.2020
Live ticker:
Search

Z A P I S N I K

SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 11.9.2015. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika

(vijećnik Amir Piro prisutan od 14:10 sati, a Ekrem Ajanović prisutan od 14:19 sati).

Odsutni vijećnici: Fuad Šišić i Haris Jašić (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Komandir Policijske stanice Tešanj Hajrudin Alić i Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 33. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 20.7.2015. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 23 vijećnika.

Odsutni vijećnici Boban Kršić i Velid Joldić (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali:Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

 

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

 

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 15.6.2015. GODINE (PONEDJELJAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika. (Vijećnici koji su najavili kašnjenje: Ekrem Ajanović prisutan od 14:03 sata, Fahrudin Omerbašić od 14:14 sati, Boban Kršić od 14:24 sata, Fuad Šišić od 15:55 sati).

Odsustan vijećnik Mirza Unkić (najavio odsustvo).

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 31. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Z A P I S N I K

SA 30. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.5.2015. GODINE (PETAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvuje 24 vijećnika (Vijećnik Ajanović Ekrem prisutan od 14:20 sati).

Odsustvo najavio vijećnik Jašić Haris.

GOSTI: Predstavnik OSCE-a gosp. Daut Bajramović.

Direktori JP: gosp. Mirsad Šaranović, gosp.Ismar Alagić i gosp. Asim Bašalić.

Direktori JU: gosp. Hidajet Mudrov, gosp. Rifat Sejdinović, g-đa Sabrija Kavazović, gosp. Amir Brka, gosp.Jašić Safet, gosp. Esmir Bašić.

Predsjednici UO: g.đa Almina Brkić, gosp. Sakib Plančić, i predstavnice JU “Tefarm” Tešanj g-đa Badema i g-đa Amira.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

Z A P I S N I K

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.4.2015. GODINE (UTORAK), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

Sjednici prisustvuje 22 vijećnika.

Odsustvo najavili vijećnici Amir Dujsić, Aida Salkić i Fuad Šišić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV «Smart».

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 29. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Vijećnik Ekrem Ajanović prisutan na sjednici od 14:04 sata, a vijećnik Fadil Halilović prisutan od 14:19 sati.