Login
Friday 20.9.2019
Live ticker:
Search

U Općini Tešanj u periodu od 16.07 do 08.08.2019.godine održana je edukacija Omladinskih lidera, koja je definisana Strategijom razvoja Općine Tešanj. Prijava kandidata je izvršena na osnovu javnog poziva, dok su teme za edukaciju određene na osnovu provedenih anketa.

Mladi su pokazali veliku zainteresovanost i shodno tome uzeli aktivno učešće u edukaciji s ciljem sticanja novih znanja i vještina. Edukaciju koju je održao CPCD Sarajevo uspješno je okončalo 11, od prijavljenih 17  polaznika.

Instruktorica Dajana Cvjetković, nakon treninga je kazala da je ovo jedinstven pristup lokalne zajednice, te da je pozitivno iznenađena interesovanjem, energijom i idejama koje su iznosili polaznici.

Prisutnima se po završetku edukacije obratila Azra Muslija, pomoćnik Općinskog načelnika Općine Tešanj, te pozvala mlade da iskoriste stečena znanja i vještine, da ih stave na raspolaganje svojoj lokalnoj zajednici i udruženjima kao resurs kojim u budućnosti mogu doprinijeti rješavanju potreba udruženja ili zajednica iz kojih dolaze.

Edukacija omladinskih lidera je planirana i u narednim godinama. Po završenoj edukacije, polaznicima su uručeni i certifikati kao dokaz o sticanju znanja.

Općina Tešanj objavljuje rang iste Javnog poziva za podršku razvoju Start up ideja mladih 2019.

Preliminarne rezultate možete pogledati ovdje

Na osnovu Strategije razvoja Općine Tešanj 2018-2022, Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu, Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška razvoju start up ideje mladih” u Općini Tešanj broj 08-14-4-1122/19 od 28.5.2019. godine i člana 30. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj 7/11), Općinski načelnik objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o produženju roka za prijavu na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u projektu Podrška razvoju start up ideje mladih

 

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da se određuje novi rok za dostavu prijava na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u projektu “Podrška razvoju start up ideje mladih” broj 08-14-4-1122-2/19 od 28.5.2019. godine.

 

Novi rok za dostavu prijava je 24.6.2019. godine do 16:00 sati.

 

Javni konkurs i priloge možete pogledati ovdje

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci.Suad Huskić

 

U sali Općinskog vijeća Tešanj u ponedjeljak, 10.6.2019. godine održana je prezentacija javnog poziva Start up ideje mladih 2019, uključujući uslove javnog poziva, način bodovanja i druge potrebne informacije. Nakon prezentacije, održan je drugi dio planirane aktivnosti koji se sastojao od obuke kako napisati poslovne planove za nove Start up ideje i postojeće Start up-ove koji su podržani kroz program Najbolje poslovne ideje u periodu 2015-2017. godine. Događaju je prisustvovalo 26 mladih, kojima je kroz aktivno učešće pojašnjen svaki dio poslovnog plana, kao i uslovi javnog konkursa. Prezentaciju i obuku je održao Mirnes Dedukić, uposlenik Općine Tešanj. Prisutnima su prezentovana i dva ispunjena poslovna plana koja mogu poslužiti kao primjer prilikom izrade poslovnih planova.

Primjer poslovnog plana za novi Start up

Primjer poslovnog plana za postojeći Start up

Primjer ispunjenog budžeta


Projekat se realizuje sa UNDP-om uz podršku Vlade Švicarske u sklopu projekta MEG, uz osigurana sredstva od 86.200 KM. Krajni rok za prijavu je 21. juni, a više detalja možete pogledati ovdje

Omladinska banka Tešanj poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima do 30.06.2019. godine do 14:00 sati. 

Poziv možete pogledati ovdje