Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga

Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sportsko rekreacioni centar“ Tešanj,  donesena je na 20  sjednici Općinskog vijeća  01-02-1-1983/ 06.  dana,  29.06. 2006. godine. JU „SRC“  Tešanj, ima svojstvo pravnog lica. Osnovna djelatnost JU„SRC“ Tešanj  je: organizovanje sportskih događaja, organizovanje kulturnih i zabavnih aktivnosti, organizovanje trenažnog procesa za klubove, pružanje usluga iznajmljivanje poslovnog i sportskog prostora i opreme, reklama i propaganda, pružanje uslužnih/ugostiteljskih  djelatnosti.

Javnu  ustanovu Muzej Tešanj osnovalo je, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 30.07.2009., Općinsko vijeće Tešanj Odlukom  o osnivanju Muzeja, broj: 01-02-1-3073/09. Istom je Odlukom Općinsko vijeće, članom 5. definisalo osnovnu djelatnost Muzeja:

  • prikupljanje, čuvanje i istraživanje kulturnih i prirodnih dobara, njihova stručna i naučna obrada;
  • čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi;

objavljivanje podataka i saznanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih i naučnih časopisa, te drugih sredstava javnog informisanja.