Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga

Javnu  ustanovu Muzej Tešanj osnovalo je, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 30.07.2009., Općinsko vijeće Tešanj Odlukom  o osnivanju Muzeja, broj: 01-02-1-3073/09. Istom je Odlukom Općinsko vijeće, članom 5. definisalo osnovnu djelatnost Muzeja:

  • prikupljanje, čuvanje i istraživanje kulturnih i prirodnih dobara, njihova stručna i naučna obrada;
  • čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi;

objavljivanje podataka i saznanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih i naučnih časopisa, te drugih sredstava javnog informisanja.