Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Opća bolnica sprovodi specijalističku zdravstvenu zaštitu iz oblasti interne medicine, hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, pulmologije, zbrinjavanja dijaliznih bolesnika, kao i oftalmologije. Obezbjeđuje specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu za oko 80.000 stanovnika koji gravitiraju općini Tešanj sa područja Doboj-Juga, Usore, Maglaja i Teslića. Obavlja laboratorijske  i radiološke djelatnosti u skladu sa normativima i standardima za nivo bolničko-specijalističke zdravstvene zaštite. Sprovodi programe specijalizacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika kao i edukaciju medicinskih sestara-tehničara radi osposobljavanja za samostalan radi polaganja stručnog ispita. Radi sticanja sopstvenog stručnog kadra Opća bolnica Tešanj vrši stipendiranje studenata Medicinskog fakulteta završnih godina.