Prijava
Četvrtak 16.7.2020
Događaji:
Pretraga

Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sportsko rekreacioni centar“ Tešanj,  donesena je na 20  sjednici Općinskog vijeća  01-02-1-1983/ 06.  dana,  29.06. 2006. godine. JU „SRC“  Tešanj, ima svojstvo pravnog lica. Osnovna djelatnost JU„SRC“ Tešanj  je: organizovanje sportskih događaja, organizovanje kulturnih i zabavnih aktivnosti, organizovanje trenažnog procesa za klubove, pružanje usluga iznajmljivanje poslovnog i sportskog prostora i opreme, reklama i propaganda, pružanje uslužnih/ugostiteljskih  djelatnosti.