Prijava
Utorak 7.4.2020
Događaji:
Pretraga

Agencija za razvoj općine Tešanj (TRA)

Adresa: Trg Alije Izetbegovića 11

Telefon: 032/650-608

Direktor: Ismar Alagić

www.tra.ba


Preduzeće: Javno preduzeće RAD d.d.Tešanj

Skraćeno ime preduzeća: JP RAD d.d. Tešanj

Sjedište: Tešanj, Trg žrtava 3. augusta bb

Telefon/fax:
++387 (0)32 650 566; 032 650 428; 032 650 471

www.rad-tesanj.ba