Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Udruženje EKO-MLADI drugu godinu za redom realizuje projekat Izbor najljepše uređenih dvorišta i bašta na području općine Tešanj. Ove godine izbor je vršen u tri kategorije: fizička lica, pravna lica i javne ustanove ili državne institucije.

Upravni odbor Udruženja je na svojoj redovnoj sjednici 03.05.2011 godine imenovao Komisju za izbor u sljedećem sastavu: Adnan Lihić, Šefket Turalić, Sabahudin Omerbašić, Tamara Turkić, Seada Lekić.

Komisija je izradila tekst konkursa a zatim je putem lokalnih medija konkurs objavljen.
Na konkurs se prijavilo preko 40 kandidata u sve tri kategorije. Nakon zatvaranja konkursa i objedinjavanja prijava Komisija je izvršila obilazak svih dvorišta u dva termina i to: 7 i 10.06.2011 godine. Članovi komisije su na licu mjesta imali priliku da izvrše pregled dvorišta i da zabilježe po 3 fotografije za sva dvorišta. Nakon toga je Komisija (17.06.2011) održala sastanak, izvršila pregled svih kandidata (po tri fotografije) uzimajući u obzir definisane kriterije: površina dvorišta, angažovanost vlasnika, raznovrsnost u dvorištu / bašti te opći dojam. Shodno navedenim kriterijima Komisija je jednoglasno donijela odluku o izboru dvorišta u sve tri kategorije i raspodjelu nagradnog fonda kako slijedi:

1. U kategoriji fizička lica naj dvorišta za 2011 godinu:

1. Mehičić Mirsada i Aida (PRIZNANJE + 450 KM)
2. Brka Nadira i Adem (PRIZNANJE + 300 KM)
3. Merdić Selma (PRIZNANJE + 200 KM)

Te stimulativne ngrade i priznanja:

4. Erceg Kata (PRIZNANJE + 100 KM)
5. Čamdžić Satka (PRIZNANJE + 100 KM)
6. Hambašić Muhamed (PRIZNANJE + 100 KM)
7. Karahodžić Šahza (PRIZNANJE + 50 KM)
8. Deljkić Sabira (PRIZNANJE + 50 KM)

2. U kategoriji pravna lica naj dvorišta za 2011 godinu:

1. STR „ADO“ Vl. Bašić Hanifa (PRIZNANJE + 350 KM)
2. EAST-INOX (PRIZNANJE + 200 KM)
3. F & F (PRIZNANJE + 100 KM)

3. U kategoriji javne ustanove naj dvorišta za 2011 godinu:

1. OŠ „Mustafa Mulić“ Šije (PRIZNANJE)
2. OŠ „Rešad Kadić“ Krndija (PRIZNANJE )
3. OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica (PRIZNANJE)

24.06.2011 godine održana je manifestacija proglašenja najljepše uređenih dvorišta u sve tri kategorije na području općine Tešanj, te dodjela nagrada i priznanja za plasirane, te dodjela 27 zahvalnica za ostale učesnike.

Manifestaciju je organizovalo udruženje EKO-MLADI uz finansijsku podršku općine Tešanj a sve u sklopu ovog projekta, a ista je održana u restoranu UKUS u Bukvi u prelijepom ambijentu uz prisustvo 70-ak učesnika.

Nagrade i priznanja za prva tri plasirana u sve tri kategorije uručio je Načelnik općine Tešanj gosp. Fuad Šišić. Zahvalnice za učesnike koji se nisu plasirali njih 27 uručio je u ime Komisije gosp. Šefket Turalić, kao i priznanja i nagrade za 4, 5, 6, 7 i 8 mjesto u kategoriji fizička lica.

Veliki broj prijavljenih kandidata, te veliki odziv na manifestaciju tj. druženje nam je dobar pokazatelj da iz godine u godinu realizacija ovog projekta ide veoma dobro i nadamo se još boljoj realizaciji u narednim godinama uz partnersku podršku općine Tešanj.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo općini Tešanj za pruženu finansijsku podršku, također želimo da se zahvalimo Načelniku općine gosp. Šišić Fuadu za podršku ovoj aktivnosti, te prisustvo istoj čime je istoj dat poseban značaj.

Također se zahvaljujemo članovima komisje koji su dali veliki doprinos, trud i zalaganje da se ova aktivnost uspješno realizuje, te medijima za praćenje i podršku ovoj aktivnosti, kao i svim ostalima koji su dali svoj doprinos.

„EKO-MLADI“

Poziv pogledajte na:

eko mladi_poziv_2011.pdf

Pregled sakupljenih količina PET ambalaže pogledajte na:

pregled_pet_02122010.pdf

Shodno potpisanom ugovoru sa općinom Tešanj o finansiranju projekta "Izbor najljepše uređenog dvorišta u 2010 godini" za područje općine Tešanj, udruženje "EKO-MLADI" je početkom maja 2010 započelo aktivnosti na realizaciji istog. UO udruženja je imenovao Komisiju za izbor najljepše uređenog dvorišta u sljedećem sastavu:

1. Adnan Lihić, dipl.ing.maš

2. Zulfo Jusufović, dipl.agr.

3. Tamara Turkić, dipl.polj.

4. Sabahudin Omerbašić, predstavnik Općine Tešanj

5. Predstavnik SMART TV

Komisija je pripremila tekst konkursa i isti objavila 13.05.2010 godine. Po završetku konkursa 27.05.2010 godine ukupan broj prijavljenih je bio 34. Nakon toga (10.06.2010) Komisija je izvršila obilazak dvorišta i evidentirala sve viđeno na terenu. A zatim uzimajući u obzir viđeno na terenu, te vodeći se definisanim kriterijima: opći izgled, raznovrsnost, angažovanost vlasnika i ukupna površina, Komisija je na sjednici održanoj 17.06.2010 godine izvršila izbor dvorišta u dvije kategorije kako slijedi:

 Fizička lica:

1. Erceg Kata (1.Mart - Jelah)

2. Hambašić Muhamed (Hrvaitnovići - Tešanj)

3. Kondžić Sabira (Mustafe Ćemana - Jelah)

4. Duvnjak Janja (Pousorska - Jelah)

5. Hadžan Selav (Ljetinić - Tešanj)

6. Mević Zurijeta (Kalošević - Tešanj)

Pravna lica:

1. Firma F&F - Jelah

2. STR Vl. Spahić Ahmo - Jablanica

Više slika možete pogledati na:

Slike dvorišta

Poziv za izbor najljepše uređenog dvorišta i poslovnog okruženja (kruga) na prostoru općine Tešanj u 2010 godini.

Poziv za najljepe uredeno dvorite