Prijava
Četvrtak 2.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj početkom ove godine uspješno je provela akciju predaje i zbrinjavanja opasnog električnog i elektroničkog otpada u svom posjedu.

Shodno strateškim opredjeljenjima, s ciljem da naša sredina bude što čišća i zdravija, odlučili smo da pokrenemo i realiziramo zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada i u posjedu građana u njihovim mjesnim zajednicama, kako bismo im na ovaj način što više olakšali da na siguran način predaju i zbrinu predmete i materijale koji za njih i okolinu predstavljaju potencijalnu opasnost.

Obavještavamo građane da će se ova aktivnost u mjesnim zajednicama realizirati po planu i javnom pozivu u subotu - 22. novembra, i nedjelju – 23. novembra 2014. godine.

U svim mjesnim zajednicama na oglasnim mjestima istaknut je JAVNI POZIV GRAĐANIMA za besplatan odvoz i zbrinjavanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme sa vremenom i mjestom za preuzimanje ove vrste otpada za svaku mjesnu zajednicu pojedinačno, te nabrojanom vrstom otpada koji se može predati.

Zbog nepostojanja uvjeta da odgovarajuće preuzmu i zbrinu ovaj otpad u svojim mjesnim zajednicama

  • građani mjesne zajednice Tešanj svoj otpad mogu predati na privremenom odlagalištu u Mjesnoj zajednici Mekiš;

  • građani mjesne zajednice Bukva i Medakovo na privremenom odlagalištu u Mjesnoj zajednici Novo Selo;

  • građani mjesne zajednice Rosulje i mjesne zajednice Ljetinić na privremenom odlagalištu u starom Domu u Mjesnoj zajednici Jelah, a

  • građani mjesne zajednice Kraševo na privremenom odlagalištu u Mjesnoj zajednici Tešanjka

Na svim privremenim odlagalištima nalazit će se predstavnici mjesnih zajednica i isključivo njima ili ovlaštenim licima građani mogu predati otpad u svom posjedu.

 

 

 

PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA

ZA KVALITET I OKOLIŠ

Ferid Mustafić

U Sportsko-rekreacionom centru u Tešnju održana je manifestacija povodom četiri uspješne godine implementacije projekta organizovanog sakupljanja, odvoza, otkupa i reciklaže PET ambalaže sa područja općine Tešanj i dva miliona sakupljenih PET boca.

Ovim povodom, Općinski načelnik Suad Huskić dodjelio je zahvalnice svim osnovnim i srednjim školama sa područja općine Tešanj, firmi OMORIKA Reciklaža iz Doboja, JP RAD Tešanj, Udruženju EKO-MLADI i Šefketu Turaliću.

Uz pomoć donatora, Udruženje EKO-MlADI uručilo je i nagrade učenicima, a glavnu nagradu, poklon Općine Tešanj uručio je Općinski načelnik.

U zabavnom dijelu programa nastupili su Nejra Brka, Nermin Handžić, Selma Plančić, Zerina Zeničanin, Almir Delić i Maid Hećimović.

Danas je u prostorijama OŠ Rešad Kadić Krndija upriličeno zvanično i simbolično odlaganje dvijemilionite PET boce sakupljene na području općine Tešanj prvenstveno zahvaljujući učenicima, roditeljima, uposlenicima škola i građanima općine Tešanj.

Ovoj ceremoniji su prisustvovali Općinski načelnik, direktori i predstavnici osnovnih škola sa područja općina Tešanj i Doboj Jug, predstavnici RAD-a, Udruženja EKO-MLADI, koordinator na projektu PET i mediji.

Ponosan sam da je od 2009. godine do danas skupljeno dva miliona PET boca, što pokazuje kakav je odnos mladih kada je u pitanju životna okolina. Vjerujem da ćemo nastaviti sa ovim projektom uz nove ciljeve, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Udruženje „EKO-MLADI“ u saradnji sa Općinom Tešanj četvrtu godinu za redom uspješno realizuje projekat Izbor najljepše uređenih dvorišta/bašta i poslovnih okruženja, a u prilog tome govori činjenica da su prethodne dvije godine naše rezultate i odluke Komisije prihvatali i na nivou Kantona, te da je općina Tešanj dvije godine uzastopno dobitnik priznanja Cvijetni pehar kao nauređenija općina na nivou ZDK, a udruženje „EKO-MLADI“ priznanje kao najaktivnija članica u sastavu REC-a Zenica. Bitno je napomenuti da realizacijom ove aktivnosti  daje se doprinos u dostizanju vizije Tešanj sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.  U vezi sa gore navedenim, zahvaljujemo se općini Tešanj za finansijsku podršku u realizaciji ove aktivnosti.

Nakon što je potpisan ugovor o realizaciji i finansiranju, UO udruženja je imenovao Komisiju za izbor kako slijedi: Plančić Admir-predsjednik, Šefket Turalić-član, Zulfo Jusufović-član, Tamara Turkić-član i Sabahudin Omerbašić-član. Komisija je usaglasila i raspisala Javni poriv / Konkurs, a nakon pristiglih prijava i završetka Konkursa izvršen je obilazak i fotografisanje svih dvorišta. Komisija je 3.07.2013 godine održala završni sastanak u proširenom sastavu i izvršila izbor najljepše uređenih dvorišta u sve tri kategorije shodno Konkursu a prema utvrđenim kriterijima: površina dvorišta, angažovanost vlasnika, raznovrsnost u dvorištu / bašti te opći dojam. Shodno svemu navedenom izvršen je izbor i definisano da manifestacija proglašenja pobjednika bude održana u nedjelju 7.07.2013 godine sa početkom u 18h što je i realizovano. Manifestaciji su prisustvovali Predsjedavajući Vijeća g-din Šišić Fuad, članovi komisije, članovi udruženja, vlasnici dvorišta, mediji i drugi gosti, a program je shodno zaključku Komisije vodio Lihić Adnan, član UO udruženja.

Predsjednik udruženja g-din Plančić Admir je izvršio uručenje priznanja za Javne ustanove, Predsjedavajući Vijeća g-din Šišić Fuad je uručio  priznanja i nagrade za Pravna lica, član komisije g-đa Tamara Turkić je uručila nagrade i priznanja za Fizička lica od pozicije 4 do pozicije 10, a predstavnik Općine g-din Sabahudin Omerbašić, u ime Načelnika, izvršio je uručenje za prva tri plasirana u kategoriji Fizička lica.Javne ustanove:

3. OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica

2.OŠ „Mustafa Mulić“ Šije

1. OŠ „Rešad Kadić“ KrndijaPravna lica:

3. AUTO KUĆA „UNO“

2. Tvornica svjećica „ENKER“ Tešanj

1. Poslovni centar i restoran UKUS TešanjFizička lica:

10. g-đa Deljkić Sabira (Krndija)

9. g-đa Hadžan Selva (Ljetinić)

8. g-đa Srkalović Šahza (Tešanj)

7. g-din Hambašić Midhet (Hrvatinovići)

6. g-din Adem Brka i g-đa Nadira (Dobropolje)

5. g-din Katavić Željko (Tešanj)

4. g-đe Mehičić Mirsada i Aida (Jelah)

3. g-đa Čamdžić Satka (Ljetinić)

2. g-đa Mević Zurijeta (Kalošević)

1. g-đa Karahodžić Šahza (Jevadžije)Želimo da se zahvalimo svim vlasnicima dvorišta što daju svoj doprinos u dostizanju ranije navedene vizije općine Tešanj, što ulažu svoj trud, napor i materijalna sredstva kako bismo svi imali ljepši životni ambijent, a nagrađenima još jednom čestitamo.EKO-MLADI“

Prijavni obrazac možete preuzeti na:

prijavni obrazac za izbor dvorista 2013.doc