Prijava
Nedjelja 15.9.2019
Događaji:
Pretraga

Četrdesetdevetii broj E-biltena Općinskog načelnika.

Ponedjeljak 24.01.2011. Broj 49.

Aktuelnosti:

1. Kolegij OV o „Musali“
2. Informacija o radu javnih ustanova i preduzeća
3. Samodiscipliniranje
4. Društveni odnosi: hoćemo li sačuvati nadu?
5. e-bilten ubuduće 1/mjesečno

e-bilten 49.pdf