Prijava
Subota 14.12.2019
Događaji:
Pretraga

 1. Prijedlog Nacrta Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu; nacrt_2013_ov.pdf  nacrt_2013_obrazlozenje.pdf
 2. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godina; odlukaostipendiranju_2012.pdf   kriteriji 2012.pdf

 3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava građanima MZ Jelah – naseljenog mjesta Mračaj i Potočani, da koriste zemljište državne svojine;  mracaj-potocani.pdf
 4. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na privremeno korištenje Hatkić Zijadu iz Jelaha; hatkic.pdf

 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa radi dodjele građevinskog zemljišta državne svojine na korištenje radi rješavanja stambenog pitanja; kargic_2012.pdf

 6. Prijedlog Odluke na davanje nekretnina na korištenje MZ Kalošević kalosevic.pdf

 7. Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina. odluka.pdf
 8. Prijedlog Rješenja kojim se “Supplies Group International-u” doo Sarajevo dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište u drž. svojini radi izgradnje objekta; sgi.pdf

 9. Prijedlog Rješenja kojim se Saltagić (Hamdije) Refiku iz Jelaha, dodjeljuje neizgrađeno građ. zemljište u dr.svojini radi izgradnje parking prostora za hotelsko ugostiteljske namjene, rjesenje.pdf

 10. Prijedlog Rješenja kojim se Mahmutović (Hakija) Mirsadu iz Mrkotića dodjeljuje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje objekta; mahmutovic.pdf
 11. Prijedlog Zaključka – ne prihvata se ponuda Solo (Vehbije) Fahira iz Piljužića,za preuzimanje iz njegovog posjeda neizgrađenog gradskog građ. zamljišta; solo fahir.pdf
 1. Prijedlog Zaključka kojim se prekida postupak pokrenut po zahtjevu JP “Šumsko-privrednog društva” ZDK doo Zavidovići; zavidovici.pdf
 2. Prijedlog Zaključka kojim se ne prihvata ponuda Hozić Nedžide iz Doboja, PridjelGornji, za preuzimanje iz posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta;
  hozic.pdf
 1. Informacija o završetku školske 2011/2012. godine i upisu učenika u školsku2012/2013. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj; inf. o pocetkusk 2012-13. final.pdf
 1. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općineTešanj; informacija-raseljeni.pdf
 1. Informacija o Rješenju OV br. 01-31-1-6706-2/11 kojim je utvrđeno pravo vlasništva u korist graditelja objekta Klepić Jusufa iz Miljanovaca;