Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga

Materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća:

  1. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018,  odluka_strategija.pdf   strategija 2018 nacrt.pdf

  2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2012.godinu, izvjestaj-ov-2012.pdf

  3. Usvajanje Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj za 2013-2014 godinu", ap 2012 - 2013_tesanj_final.pdf   aneks 1_pregled_prethodnih_projekata.pdf   aneks 2_tehnicki_partneri_spis_tesanj.pdf   aneks 3_lista koristenih dokumenata teanj.pdf     aneks 4._mapiranje sistema_drzava_entitet_kanton_opcina.pdf   aneks 5_analiza_situacije_tesanj.pdf   aneks 6_izvjestaj o implementaciji_pup.pdf

  4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2012.godine, lista kapitalnih.pdf

  5. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2012.godinu, informacija o stanju bezbjednosti.pdf

  6. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-A u 2012.godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2012. godina.pdf

  7. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2012. godini. informacija_poljoprivreda.pdf    spisak korisnika.pdf   tab.registar.pdf