Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu, izvrsenje_2012.pdf         izvjetaj_2012.pdf

  2. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah, općina Tešanj, prijedlog odluke_izmjena rp jelah.pdf    izvjestaj_javna rasprava_nacrt izmjena rp centar-jelah.pdf

  3. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_izmjena_poljoprivreda.pdf

  4. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o radu ju 2013.pdf

  5. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području Općine Tešanj za 2012. godinu,   informacija_zatita i spasavanje_2012.pdf

  6. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje za postavljanje bisti Huso Hodžić i Musa Ćazim Ćatić, prijedlog zakljucka_postavljanje bisti.pdf          prijedlog lokacije_biste.pdf

  7. Prijedlog Zaključka po čl. 25 Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu "UNO" d.o.o. Tešanj. zakljucak_uno.pdf