Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH, toplana_izmjena_odluke.pdf

  2. Informacija o radu javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o posl. jp_2012.pdf

  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih, rjesenje-komisija mladi.pdf

  4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu mjesne zajednice Oraš Planje,  o-planje-.pdf

  5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine "Metalskop-u" d.o.o. Tešanjka, rjesenje-metalskop-.pdf

  6. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u zakup na lokalitetu zvanom "Ljeskovac", ljeskovac.pdf

  7. Informacija o stepenu realizacije projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj" /WATSAN FBiH/, informacija_kanalizacija_ov.pdf

  8. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012. godini,  informacija o zastiti od pozara 2012.pdf

  9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,  informacija sluzba biz 2013.pdf

  10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2012/2013 godina  izvjestaj o zimskom odrzavanju.pdf